Country

Ansvar og miljø

Miljø- og samfunnsansvar er grunnleggende i Martela.

Kan man forandre verden med et møbel? Vi i Martela vet at vi kan gjøre en forskjell – ved å ta ansvar for menneske, samfunn og miljø i alle deler av virksomheten.

Ansvarsspørsmålene er en viktig del av Martelas verdigrunnlag, arbeidsprinsipper og strategi, og som støtte i arbeidet har vi retningslinjer for så vel sosialt som økonomisk og miljømessig ansvar. Innsyn og informasjon er viktig i vårt arbeid for bærekraft som drives med respekt for menneske og miljø. Vi tar alltid brukerens parti når vi utvikler, designer og produserer møblene. Møblenes livssyklus står i fokus, og vi vil at de skal få et langt og verdsatt liv før de kan føres tilbake til kretsløpet og brukes i nye møbler og produkter.

Drivkraften i Martelas bærekraftige arbeid sier vi gjennom vårt varemerke; Inspiring Spaces. Vi motiveres av innovasjonsglede og av muligheten til å få skape bedre og mer inspirerende arbeidsplasser for våre kunder. Våre løsninger øker arbeidsgleden og helsen – og bidrar dermed til mer ansvarsfulle handlinger både hos den enkelte og bedriftene.

 

 

Styring av bærekraftig arbeid

Martelas arbeid innen CSR – Corporate Social Responsibility – innebærer at vi tar ansvar for hvordan virksomheten påvirker samfunnet, miljøet og våre ulike interessenter. For oss er bærekraftarbeidet en del av hverdagen – en naturlig måte å opptre og jobbe på, som også gjenspeiles i våre verdier og strategier.

Vi følger nøye med på alle lover og forskrifter som påvirker oss i alt vi gjør. Vi tar også hensyn til internasjonale 
 avtaler, forpliktelser og anbefalinger som er relatert til vår virksomhet. Akkurat nå handler vi i tråd med følgende retningslinjer.

Hvordan vi arbeider rapportert i CorporateCode of Conduct (pdf).

Hvert år presenterer vi vårt bærekraftarbeid i tråd med FNs initiativ Global Compact. Våre fremskritt sammenfattes i vår Communication of Progress (pdf), og alle fakta er hentet ut fra konsernets ansvarsrapport. Du kan også lese vår Communication of Progress på FNs Global Compact-webb.

Kostnaden ved å ta ansvar

Martelas økonomiske ansvar innebærer at vi åpent kommuniserer målene og beskriver virksomheten og de økonomiske aktivitetene for våre interessenter. Det innebærer også at vi alltid følger lover og forskrifter samt markeds- og børsregler i alt vi foretar oss. Vi tar ansvar for å åpen legge frem våre resultater, både digitalt og i årsrapporten. Vi legger også frem en ansvars- og bærekraftrapport i henhold til Global Reporting Initiative.

Økonomisk informasjon og nøkkeltall finner du i årsrapportene Annual Reports

Det å ta ansvar er også en svært viktig del av forsyningskjeden. Derfor har vi utarbeidet en innkjøpspolicy som også gjelder for våre nøkkelleverandører.
Innkjøpspolicy Martela Sustainability Policy for Supply Chain (pdf)

 

Sosialt ansvar

Martela utvikler møbler og løsninger for arbeidsplasser. Alle trenger en god arbeidsplass, og derfor er det også naturlig for oss å fokusere litt ekstra på arbeidsplassen i vårt sosiale bærekraftarbeid. På vår egen arbeidsplass handler vi i tråd med ILOs avtale om arbeidsrett. Vi respekterer også den internasjonale arbeidsretten når vi ansetter, og vi forventer det samme fra samarbeidspartnerne. Vi arbeider for likeverd og tolererer ikke noen form for diskriminering i virksomheten. Du kan lese mer om våre verdier og våre arbeidsmetoder i HR-Policy. People Policy (pdf)

Vårt sosiale ansvar omfatter også kundenes velbefinnende. Interiørdesign og god ergonomi betyr mye for arbeidsgleden – og vi er stolte over å kunne hjelpe kundene i arbeidet med å skape bedre jobbmiljøer. Du kan lese mer om hvordan møbler og innredning kan være til inspirasjon i arbeidet, på vår hjemmeside, www.martela.com. Der kan du også lese mer om sosialt ansvar aspects of Social Responsibility.

Les mer om vårt syn på sosialt ansvar.

 

Miljøarbeid

Vårt miljøarbeid sitter i ryggmargen, og vi leter alltid etter nye måter å begrense påvirkningen på. Vi tar ansvar gjennom hele levetiden til produktene – fra utvikling, design og materialforsyning til produksjon, salg, transport og vedlikehold. Den dagen kundene ikke lenger trenger produktene, tar vi vårt produsentansvar. Ved å bruke resirkulerbare materialer kan vi også bidra til å gi produktene nytt liv. Vi fokuserer på områder med stort gjennomslag, slik som materialer, energi, utslipp, avfall og gjenvinning.
 
Mer om hvordan Martela begrenser sin egen og kundenes miljøpåvirkning kan du lese her.

Miljøsertifiseringer

Martela er sertifisert iht. ISO 14001, og våre miljøprinsipper er dokumentert i vår Miljøpolicy Environmental Policy (pdf). Martela-konsernet har sertifiserte multisite kvalitets og miljøsystem.

Vår sertifisering av kvalitets- og miljøledelsessystemer omfatter ledelse, salg, markedsføring samt kunde-, konsulent- og flyttetjenester for Martela Lifecycle-løsninger til kontorer og offentlige lokaler. Sertifiseringen inkluderer også innkjøp, produktutvikling, testing, lagerhold, leveransestyring, produksjon og resirkulering av møbler for Martela Lifecycle-løsninger (Nummela Logistics Center), produksjon av delkomponenter til polstrede møbler (Polsk produksjonsanlegg) og produksjon av laminat og melamin komponenter (Kitees produksjonsanlegg).

ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 Quality and Environmental Management System Certificate (Martela Group and Kidex Oy) (pdf)

Möbelfakta og Svanen

Miljø- og bærekrafts aspektene ved våre produkter og tjenester blir stadig viktigere innkjøpskriterier for mange Martela-kunder. For å muliggjøre ansvarlige valg har Martela merket større produktgrupper med tredjeparts miljømerking, hvilket lar kundene velge produkter som oppfyller disse viktige kriteriene.

Mange Martela-produkter har Möbelfakta miljø-, kvalitets- og ansvarsmerking tildelt av den svenske møbelindustrien (TMF).
Martela har søkt om miljømerket Svanen, europeiske førsteklasses miljømerke, for Eco versjoner av våre viktigste bord- og oppbevaringsserier, med et begrenset utvalg av farger og materialer. Du finner produktlister her: www.mobelfakta.se og www.svanemerket.no

Möbelfakta er den svenske møbelbransjens merking av møbler som tilfredsstiller høye forventninger til kvalitet, miljøarbeid og sosialt ansvar. Merkingen er basert på europeiske kvalitets- og miljøkrav, og kravene som stilles til sosialt ansvar, følger internasjonale retningslinjer. Möbelfakta oppdaterer kontinuerlig merkingen for å kunne tilfredsstille internasjonale krav.

Svanen er Nordens offisielle miljømerking og som drives uavhengig og uten økonomiske motiver. En vare som er svanemerket, påvirker miljøet og klimaet så lite som mulig. Produktenes miljøbelastning undersøkes i en livssyklusanalyse, fra råvare til avfall. Analysen omfatter så vel materialer som fremstilling og gjenvinning. Kravene til svanemerkede produkter skjerpes kontinuerlig med mål om å oppnå stadige forbedringer.

Interessenter

For å forbedre vår drift behøver vi informasjon om potensielle utviklingsområder. Alle tilbakemeldinger er viktige for oss og vi setter pris på alle tilbakemeldinger, også om eventuelle mangler ved vår ansvarlighet.


• For å gi oss ideer for å utvikle innholdet i vår neste ansvarsrapport, vennligst send oss generell informasjon i en e-post til responsibility@martela.com eller svar på undersøkelsen vår: Martela stakeholder engagement
• Informer oss om manglene i helse- og sikkerhetsprosedyrene våre HS observations in Martela Group 
• For å lage anonym rapport om mistanke om brudd på regler og forskrifter, vennligst send e-post til whistleblowing@martela.com, fyll ut skjemaet som finnes på siden Contact Us eller svar på vår undersøkelse: Whistleblowing channel

 

DESIGN FROM FINLAND - merket

Flere av Martelas møbler og tjenester, har blitt tildelt Design from Finland-merket. Merket tildeles av Forbundet for finsk arbeid for et produkt, en produktgruppe eller en tjeneste som er en god representant for finsk designkompetanse. Finn alle Martela-produkter med Design fra Finland.

Design er av stor betydning for finsk økonomi og konkurranseevne. Historisk har finsk design hovedsakelig handlet om boliginnredningsprodukter, men i dag er også offentlige tjenesterdesign omfattet av merkeordningen.  Forbundet for finsk arbeid er en interesseorganisasjon som har som mål å fremme finsk arbeid og suksess. Forbundet administrerer varemerker og nettsteder som fremmer finsk design. www.suomalainentyo.fi/en/ 

Merket Design from Finland tildeles unike design med finsk opprinnelse. Gjennom merkingen fokuserer innovative bedrifter på finsk design som en del av sin virksomhet og suksess. www.suomalainentyo.fi/en/design-from-finland/

 

Share this page