Country

Arbeids- og læringsmiljøer

Thank god it's monday

Tenk å...

  •     forbedre branding av selskapet
  •     jobbe mer effektivt, kutte kostnader
  •     tilrettelegge areal i forhold til arbeidsoppgaver
  •     øke produktiviteten
  •     øke medarbeidernes arbeidsglede


Tenk å komme på jobb hver mandag og føle
"Thank God its Monday"!
 

Velkommen til Martelas side for visjonært arbeid!

Her kan du lese visjonære ideer om utviklingen av arbeidskulturen. Aktuelle temaer er utgangspunkt for diskusjoner om arbeidets utvikling, nå og i fremtiden. Perspektivene er fra ledere som ser arbeidsplassen som et verktøy for implementering av strategier, og eksperter på arbeidsplassutvikling som designer fleksible, brukersentrerte arbeidsplasser.

Las ned vårt nye whitepaper Guide for gjennomføring av arbeidsplassendring fra siden.

Martela Lifecycle - Spesifikasjonsfasen

Målsetningen med spesifikasjonsfasen er å innhente og analysere relevant informasjon om virksomhetens lokaler, samt å involvere og engasjere medarbeiderne i endringsprosessen. Resultatet av spesifikasjonsfasen er en innledende plan for utforming av den nye arbeidsplassen. Spesifikasjonsfasen og informasjonen den gir er avgjørende for å kunne utforme en arbeidsplass som imøtekommer virksomhetens og de ansattes behov.
Én kontaktperson fra Martela samarbeider nært med nøkkelpersoner i bedriften gjennom hele prosessen. Dette gir grunnlag for et godt resultat.

Martela Lifecycle

Martela Lifecycle dekker hele livssyklusen til arbeidsplassen. Modellen består av følgende fire faser; Spesifiseringsfasen, Planleggingsfasen, Implementeringsfasen og Vedlikeholdsfasen. Med Lifecycle som verktøy for styring av fremtidig behov, vil driftskostnadene reduseres. Lokaler som er utformet i henhold til de reelle behov vil bidra til å oppnå selskapets strategiske målsetninger. Dette vil også styrke virksomhetens merkevare, samt bidra til å tiltrekke seg de beste medarbeiderne.

 

Spesifikasjonsfasen

Spesifikasjonsfasen og informasjonen den gir er avgjørende for å kunne utforme en arbeidsplass som imøtekommer virksomhetens og de ansattes behov. Målsetningen med spesifikasjonsfasen er å innhente og analysere relevant informasjon om virksomhetens lokaler, samt å involvere og engasjere medarbeiderne i endringsprosessen. Resultatet av spesifikasjonsfasen er en innledende plan for utforming av den nye arbeidsplassen.

Spesifisering av arbeidsplassen
Martela Dynamic, service for arbeidsplassen

“Det dreier seg ikke bare om kvadratmetere og leiekostnader selv om dette er veldig viktig. Vi må også lage løsninger for velvære samt støtte nye måter å arbeide på.”
-Eeva Terävä, Head of Workplace Development, Martela

“Å investere i arbeidsmiljøet er en fin måte å beholde gode ansatte på.”
-Maarit Vuori, Interior Designer, Martela

Planleggingsfasen

Basert på informasjonen fra Spesifikasjonsfasen, tas dette videre til planleggingsfasen. Her gjennomføres møbelinventering, valg av nye møbler, interiørdesign og introduksjon til den nye arbeidsmåten. Martela har fokus på revisjon for gjenbruk og fjerning av gamle møbler. Møblene gjenbrukes, kjøpes, restaureres, doneres eller resirkuleres via Martela Outlet.

Inventarliste
Møbleringsplan
Interiørdesign
Martela Dynamic
Møbler og tjenester
Flyttetjenester
Leie av møbler
Spesifikasjon av arbeidsplassen
Gjenvinning av møbler
Lagring av møbler

Implementeringsfasen

En viktig del av Implementeringsfasen er informasjon og å introdusere til de ansatte den nye måten å jobbe på. Prosjektstyring, flytting, merking av inventar (RFID teknologi), levering og montering av nye møbler er alle elementer under implementeringsfasen.

Levering og montering
Flyttetjenester
Prosjektstyring
Lagring av møbler
Arbeidsplass som en tjeneste (WaaS)
Læringsmiljøet som en tjeneste (LeaaS)

Vedlikeholdsfasen

Vedlikehold og oppfølging for å opprettholde den oppnådde brukeropplevelse og gode utnyttelse av lokalene er et viktig ledd. Her bistår Martela. Endringene er ikke nødvendigvis store, men de kan ha en betydelig effekt på videreutvikling av virksomhetens merkevare, kostnadskontroll, arealutnyttelse, produktivitet og opprettholdelse av medarbeidernes arbeidsglede.

Martela Dynamic Asset Management
Vedlikehold av produkter
Brukerveiledning for produkter
Lagring av møbler
Vedlikehold av rom
Måling av brukeropplevelse
Inventarliste
Arbeidsplass som en tjeneste (WaaS)
Læringsmiljøet som en tjeneste (LeaaS)

Share this page