Country

Hvorfor aktivitetsbasert arbeid?

Endringer i arbeidskulturen og ny teknologi har revolusjonert vårt syn på og vår måte å arbeide på. Men mobilt arbeid har ikke bare gjort at vi utnytter kontorarealet mer effektivt – det har også endret måten vi arbeider på når vi faktisk er på kontoret. Antallet cellekontorer har gått ned til fordel for åpne kontorløsninger, og i dag velger stadig flere å arbeide på en mer aktivitetsbasert måte. Man velger ganske enkelt et rom, en plass eller en funksjon ut fra arbeidsoppgaven man skal gjøre. Det innebærer et redusert behov for faste arbeidsplasser og arbeidsbord til fordel for flere møteplasser utstyrt for ulike typer interaktivitet. Denne typen miljøer blir mer og mer etterspurt av våre kunder.

Kundene ønsker å utnytte lokalene mer effektivt og leter derfor etter nye alternativer når de skal utforme kontorene. Derfor har Martela utviklet Inspiring Office. Det er et konsept som ikke bare hjelper kundene med å bli mer kostnadseffektive og styrker deres varemerke, men som også gir medarbeiderne bedre helse og økt produktivitet.

BRUKERVENNLIG

Den aktivitetsbaserte arbeidsmåten tar vare på medarbeidernes fulle potensial. I stedet for å trekke grenser rundt medarbeidernes personlige rom, gir det tilgang til mange varierte kontorarbeidsplasser som støtter mange ulike arbeidsoppgaver.

 

FORDELER

 • Medarbeiderne får arbeidsro og blir mer produktive
 • Aktiviteten på kontoret øker og arbeidet blir mindre stillesittende
 • Samarbeidet mellom ulike team og funksjoner øker
 • Økt tilfredshet blant medarbeiderne
Mange dimensjoner

Inspiring Office er utformet med tanke på det aktivitetsbaserte kontoret, og er en modell for fleksible kontorløsninger. Modellen kan brukes ut fra en rekke ulike perspektiver avhengig av ulike forutsetninger og krav.

Vi kan for eksempel gå ut fra fire ulike personlighetstyper på kontoret – navigatører, ankere, nettverksarbeidere og samlere – og deres ergonomiske, sosiale og plassmessige krav til arbeidsmiljøet. Hvis vi i stedet går ut fra at arbeidsplassen er delt inn i ulike funksjoner, kan den deles inn i tre ulike soner; den offentlige sonen, den halvoffentlige sonen og den private sonen.

Inspiring Office omfatter løsninger som tilfredsstiller kravene ut fra alle disse perspektivene, både for bedriften og for den enkelte medarbeideren.

ULIKE AKTIVITETSOMRÅDER

Samarbeid

Arbeidsflater til ulike formål, f.eks. møter, gruppearbeid eller kursing, i en åpen eller lukket løsning. Alle flater er utformet for å støtte kreativt samarbeid. De er møblert for brukernes behov og har et visuelt uttrykk som gjenspeiler virksomheten.
Se filmen Collaboration areas in the office

Kommunikasjon

Ulike akustisk dempede flater og rom for formelle eller uformelle møter som skjer åpent eller lukket, stående eller sittende. Møblene kan med fordel brukes til å avgrense de ulike flatene.
Se filmen Communication areas in the office

Konsentrasjon

Ofte lukkede rom som lar medarbeiderne jobbe konsentrert, alene eller sammen.
Se filmen Concentration areas in the office

Innhenting

Steder medarbeiderne kan trekke seg unna til for å koble av og reflektere.
Se filmen Chilling out areas in the office

Ankere

 • Tilbringer hele arbeidsdagen på kontoret og utfører det meste av arbeidet ved skrivebordet.
 • Ergonomiske løsninger er viktige ved utformingen av ankerets arbeidsstasjon.
 • Fordi mange av ankerets arbeidsoppgaver krever konsentrasjon, bør det ikke være noen forstyrrende elementer i umiddelbar nærhet.

Nettverksarbeider

 • Tilbringer omtrent halve arbeidsdagen i virksomhetens lokaler.
 • En nettverksarbeiders arbeidsstasjon skal bidra til interaksjon og samarbeid, og det må tas hensyn til digital kommunikasjon og rommets fysiske utforming.
 • Arbeidsstasjonen skal være en plass for ”idédugnad” og planlegging. Det skal også være mulighet til å dokumentere arbeidet. For eksempel i form av prosjektskjemaer som tegnes på veggen eller memotavler.

Samlere

 • Tilbringer minst halve arbeidsuken i kundemøter, i andre kontorer eller på såkalte ”third places”.
 • Har ansvaret for virksomhetens relasjoner med omverdenen.
 • Kontoret fungerer som en fast punkt i arbeidsuken.
 • Samlerens arbeidsstasjon må være tilpasset både for effektivt samarbeid og individuell konsentrasjon.

Navigatører

 • Betraktes ofte som ”besøkende” på kontoret.
 • Er ofte en nøkkelperson i organisasjonen og har et stort ansvar.
 • Krever et fleksibelt kontor der det er raskt og enkelt å sette opp en arbeidsstasjon.
 • Kontorløsningen skal får navigatøren til å føle seg velkommen og ikke som en uønsket gjest.

Offentlig sone

 • Er åpen for alle. Lokalene og ressursene er tilgjengelige for alle i henhold til felles utarbeidede regler.
 • Er ofte et rom beregnet for møter og service. Kundene kan være både eksterne og interne.
 • Omfatter konferanserom og rom for felles aktiviteter. Her inngår også relaterte miljøer som foajeer, utstillinger og showroom samt kafeer.

Halvoffentlig sone

 • Er ofte ulike typer konferanse- og møterom, kafeer m.m.
 • Brukes av inviterte gjester og bedriftens medarbeidere, men kan også brukes til representative formål.
 • Omfatter åpne arbeidsstasjoner, konferanserom, personalrom, korridorer og andre kommunikasjonsarealer.

Privat sone

 • Er viktig for alle medarbeidere.
 • Er ikke tilgjengelig for besøkende.
 • Kan ha områder der forstyrrende momenter er ok, men også områder der man ikke kan forstyrre.
 • Omfatter ofte prosjektrom, stille arbeidsrom og lukkede kontorer.
 

Martela House. Vi lever som vi lär!

For to år siden begynte vi å jobbe aktivitetsbasert på hovedkontoret. Fordi organisasjonen, som alle andre, hele tiden er i utvikling, har det skjedd mye siden den gang. I takt med at vi har endret arbeidsmåte – og syn på arbeid – har Martela House gjennomgått en rekke endringer.

Share this page