Country

En ny måte å jobbe på

VÅR ARBEIDSMÅTE HAR ENDRET SEG

I dagens samfunn fokuseres det stadig mer på kunnskapsarbeid. Og når kunnskapen og kompetansen blir den viktigste faktoren, kan man – ved hjelp av riktig teknologi – jobbe når som helst, hvor som helst. Det er ikke lenger kun de fysiske forholdene som er viktige for å skape gode arbeidsforhold og god effektivitet. Miljøet betyr mer enn det noensinne har gjort.

Hva er egentlig en arbeidsplass? Mobilt arbeid endrer forutsettningene.

Jobben er ikke lenger knyttet til en bestemt kontorplass. Den flytter seg fra det ene stedet til det andre, sammen med den enkelte oppgaven. Bussen, flyet, kafeen eller hjemmekontoret – situasjonen skaper arbeidsplassen. På selve kontoret, hos arbeidsgiveren, brukes det også stadig flere rom til arbeid – alt fra spiserommet til lobbyen. Det har også endret det tradisjonelle kontoret; plutselig har vi nye krav til arbeidsplassene, hvordan de skal fungere og hvilke regler som skal gjelde. Den mobile arbeidsdagen består i stedet av en rekke ulike valg. Vi velger arbeidsplassene, vi velger vår måte å kommunisere og reise på. Arbeidsdagen får en helt ny struktur, og jo mer fleksibel arbeidssituasjonen blir, desto større ansvar må vi ta for vår egen ergonomi og helse. Å kunne tilby de ansatte riktig verktøy er en forutsetning for at de skal trives på jobben.

 

I ET STADIG OMSKIFTELIG ARBEIDSLIV TRIVES DU BEDRE OM DU KAN JOBBE AKTIVITETSBASERT

I det aktivitetsbaserte kontoret kan medarbeiderne selv velge hvor de vil arbeide, avhengig av hvilken jobb som skal gjøres. Trivselen og effektiviteten øker på mange arbeidsplasser som er tilpasset for ulike aktiviteter. Brukerbasert design danner utgangspunktet for all vellykket utforming arbeidsmiljø.

Før planleggingsprosessen bør det alltid gjennomføres en undersøkelse som kartlegger virksomhetens forretningsmål og medarbeidernes individuelle behov. En nøye gjennomført planlegging bidrar til å støtte bedriftens strategi og prosesser, samtidig som den forenkler gjennomføringen.

Støtter arbeidsmiljøet din måte å jobbe på?

Når man skal planlegge et arbeidsmiljø, er det viktig å ta hensyn til at det finnes mange ulike måter å jobbe på. De ulike arbeidsplassene må derfor utføres med variasjon, slik at de støtter ulike arbeidsmåter. Hvordan jobber du?

 

VÅRT KONSEPT FOR AKTIVITETSBASERT KONTOR

Share this page