Country

Akustikk

Blinke og lytte. Hvordan høres ditt kontor ut?


Åpne kontorløsninger gjør underverker for bedriftskulturen, men akustikken er ikke alltid den beste. Dårlig akustikk er som dårlig belysning, det er slitsomt og reduserer konsentrasjonsevnen. Medarbeidere som jobber i forstyrrende miljøer, er ganske enkelt mindre effektive enn medarbeidere som jobber i akustisk godt planlagte miljøer.

Undersøkelser viser at lyd – og da primært prating – er det som oppleves som mest forstyrrende i det moderne kontoret. Og jo mer og jo høyere det prates, desto større blir akustikkproblemet.

Akustikkplanlegging og lydkontroll i åpne kontorløsninger bør derfor først og fremst fokusere på å dempe pratelyder. Dette kan man blant annet gjøre ved hjelp av en gjennomtenkt romplanlegging, gruppering av arbeidsplasser og ved at man tar hensyn til hverandre, for eksempel ved å utarbeide retningslinjer for dette.

Man kan også forbedre lydmiljøet betydelig ved å tilby medarbeiderne private rom for telefonsamtaler, møter eller arbeidsoppgaver som krever ekstra konsentrasjon.

Når det gjelder produkter og løsninger, finnes det en rekke valgmuligheter; fra lydabsorberende skjermer og veggpaneler til oppbevaring med lyddempende detaljer.