Country

Arbeidsergonomi

Ergonomi er ikke bare møtet mellom menneske og produkt. Det handler like mye om lys, akustikk og ventilasjon – alt påvirker hvordan vi har det på jobben. Godt gjennomtenkte og designede miljøer får oss ikke bare til å ha det bra, de øker også effektiviteten i jobben. Kostnaden med å gjøre arbeidsplassen til et trivelig og sunt sted er en investering, ikke en utgift.

Løsninger

Godt designede miljøer får medarbeiderne til å trives og yte bedre i arbeidet. Hvis arbeidsplassen er riktig utformet, kan den bidra til å skape en positiv stemning som påvirker alt og alle. Hvordan rommet utformes rent ergonomisk – møblenes plassering, akustikk, ventilasjon og belysning – gjør arbeidsplassen til et positivt sted som ikke bare dreier seg om jobb.

Ergonomi på kontoret

Alle bedrifter og virksomheter burde tenke over hvordan bedre ergonomi kan øke effektiviteten og bidra til bedre resultat og lønnsomhet. I takt med at informasjons- og kommunikasjonsteknologien utvikles stadig raskere, endres også arbeidsmetodene og hvordan vi bruker kontorene. Teknologien øker medarbeidernes mobilitet – de kan jobbe på og utenfor kontoret, sammen eller alene. Derfor må man ta ergonomiske hensyn på alle arbeidsflater på den aktivitetsbaserte arbeidsplassen. Det holder ikke med selve arbeidsbordet – også møterom, uoffisielle møteplasser, lobbyer og kafeteriaer har blitt arbeidsflater. Den fleksible arbeidsmåten har mange fordeler, men stiller også krav til helhetsløsninger for kontormiljøet, inkludert akustikk og belysning.

For å sikre vårt tilbud for det aktivitetsbaserte kontoret har vi deltatt i flere studier og forbedringsprosjekter rettet inn mot kunnskapsdrevne arbeidsmiljøer. Det har lært oss at smarte, ergonomiske løsninger som er lette å bruke, gir enklere informasjonsbehandling og kommunikasjon. Når man får mulighet til å velge om man vil jobbe i fred eller være åpen for samtale, blir man også mer effektiv. Arbeidsdagen blir ganske enkelt ikke ”oppstykket” av ulike forstyrrende momenter.

Ergonomisk møbeldesign

Du som jobber på kontor, tilbringer i gjennomsnitt åtte år av livet sittende ved et skrivebord. For å unngå helseproblemer er det altså svært viktig at du sitter riktig og endrer sittestilling ofte. Og fordi alle er ulike, er også de ergonomiske behovene individuelle.

Kontormøbler som er enkle og raske å stille inn, er en av de beste måtene å unngå arbeidsskader på. En god kontorstol velges med hensyn til arbeidsoppgaver, brukere og omgivelser. Det du aldri bør gi avkall på, er god støtte for korsryggen og at stolen er designet for å gi en god holdning når du sitter i den. Elektrisk høyderegulerbare arbeidsbord er lette å bruke og lar deg gjøre jobben stående. Resultatet er en bedre holdning samt færre skulder- og nakkeproblemer. En av fordelene med å veksle mellom sittende og stående arbeid er at du kvikner til når du bytter.

God belysning og visuell ergonomi kan også bidra til å redusere smerter i hode og nakke. En tydelig trend er at vi tilbringer stadig mer tid i møte- og konferanserom, og de samme ergonomiske prinsippene gjelder også her. Hvis du ønsker flere tips om hvordan du kan forbedre arbeidsstillingen og den generelle komforten – slik at du får bedre fokus på jobben – kan du klikke her!
 

Ergonomi i skolen

Fleksibilitet er et grunnleggende behov i skolen. Moderne læringsmiljøer bygger stadig mer på variasjon i innlæringen, og undervisningsformen varierer fra fag til fag. Den økte bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi har også endret synet på hvor og hvordan innlæringen kan skje. Gruppearbeid blir mer og mer vanlig, noe som øker behovet for mobilitet. Undervisningen er ikke lenger låst til klasserommet, men kan også skje på en rekke andre steder. Skolens lokaler brukes også ofte etter skoletid, til voksenopplæring eller kurs, noe som stiller ytterligere krav til fleksibel og gjennomtenkt innredning.

Ergonomi innen helse og omsorg

Innen helse og omsorg er ergonomiske perspektivene annerledes. Mennesker som er i en omsorgssituasjon har vanligvis nedsatt bevegelsesevne og trenger ofte hjelp eller legemidler for å klare de daglige gjøremålene. God interiørdesign er en måte å skape et mer hjemmepreget miljø og samtidig øke livskvaliteten. For personalet er ergonomien minst like viktig da arbeidsoppgavene både er fysisk krevende og tidkrevende. Nøye planlegging av innredningen og gjennomtenkte møbler kan derfor gjøre en stor forskjell i hverdagen både for pasientene og personalet.