Country

Visuell ergonomi

Tre firedeler av den nordiske arbeidsstyrken jobber regelmessig foran datamaskinen. Kontorarbeid er visuelt krevende, og derfor er det viktig at arbeidsmiljøet innredes for optimal visuell komfort. Dette for å redusere belastningen på øynene og risikoen for smerter i nakke, hode og skuldre. Når du ser rett frem, bør skjermen være plassert med den øvre delen like nedenfor øyenbrynene. Skjermen bør også vinkles for å unngå forstyrrende refleksjoner fra belysningen eller vinduene.

Hvor mye lys du trenger, avhenger av arbeidsoppgaven. Den som jobber med mye papir, har for eksempel helt andre behov enn den som kun arbeider med datamaskinen. Belysningsbehovet endres også med medarbeidernes alder – jo eldre vi blir, desto mer lys trenger vi. God belysning er derfor nødvendig for å skape en sunn og produktiv arbeidsplass. Kontoret skal ikke bare ha god generell belysning. Hver arbeidsplass bør også suppleres med en effektiv plassbelysning som kan justeres individuelt. Belysningsløsningen som velges, skal selvsagt også være energieffektiv! Man skal heller ikke undervurdere lysets evne til å skape en behagelig atmosfære og dynamikk i rommet.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du kan stille inn arbeidsbordet og skjermen for å unngå trette øyne, kan du klikke her