Country

Et bevisst valg

VI STØTTER DEG I ARBEIDET MOT EN BÆREKREAFTIG UTVIKLING

Vår arbeidsmodell Martela Lifecycle, tar hensyn til hele arbeidsplassens livssyklus. Ved å gå ut fra brukerens behov og komfort skaper vi bærekraftige arbeidsplasser.

I planleggingen ser vi blant annet på hvordan vi kan bruke arealet så effektivt som mulig; i mange tilfeller har vi oppnådd arealbesparelser på 20–30 %.

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

Arbeidsmiljøer som planlegges ansvarlig og med hensyn til bærekraft, er fleksible og kan enkelt tilpasses de endringer som kontinuerlig finner sted på en arbeidsplass. En viktig del av dette er muligheten til å ta vare på møblene som blir til overs i forbindelse med endringene. Vi hjelper kundene med alt fra gjenvinning til renovering og gjenbruk. Våre innredningsløsninger har i mange tilfeller bidratt til kundenes miljømerkinger. Dette er et eksempel på et LEED-Platinum-sertifisert prosjekt som vi har møblert.

Share this page