Country

5 sterke strategiske fordeler med aktivitetsbasert arbeid

Inspiring Office

er et moderne aktivitetsbasert konsept der du kan bruke lokalene strategisk for en vellykket virksomhetsutvikling. Konseptet har fem sterke strategiske fordeler.

Medarbeiderne trives bedre

Medarbeidernes velbefinnende er avgjørende for selskapets suksess. Når man trives i jobben, går det bra med selskapet også. Et lett tilgjengelig arbeidsmiljø som støtter den samtidige jobbkulturen, gir inspirasjon og frigjør energi – og genererer bedre resultater.

I et aktivitetsbasert kontor, som er utformet iht. vårt Inspiring Office-konsept, føler hver medarbeider at kontoret er laget nettopp for dem.  Rolige soner gir plass til konsentrasjon samtidig som man har mange muligheter til sosialisering. Resultatet er en god informasjons- og kommunikasjonsflyt i organisasjonen. God ergonomi bidrar også til redusert sykefravær og økt produktivitet.

Slik fungerer overgangen til aktivitetsbasert

Mer om arbeidsplassergonomi

Les om vårt hovedkontor Martela House – ”68 % mer fornøyde medarbeidere”

Økt produktivitet

Et gjennomtenkt arbeidsmiljø støtter selskapets strategier og virksomhetsprosesser og er derfor et utmerket hjelpemiddel i organisasjonsutviklingen. Brukervennlige arbeidsplasser forenkler informasjonshåndteringen og øker effektiviteten ved å eliminere tidkrevende distraksjoner. Sammenlignet med det tradisjonelle storkontoret er effektiviteten betydelig høyere!

Det aktivitetsbaserte konseptet tar ikke bare hensyn til den nye tilkoblede og mobile arbeidsmåten, men dekker også behovet til ulike typer brukere. Alle medarbeiderne fortjener en arbeidsplass som er skreddersydd nettopp for deres personlighet og arbeidsoppgaver. Investeringen betaler seg raskt i form av økt effektivitet.

Les mer om vårt Inspiring Office-konsept

Reduserte lokalkostnader

Et aktivitetsbasert miljø utformet etter vårt Inspiring Office-konsept, kan spare opp til 65 % i leiekostnader. Ved å fjerne permanente arbeidsplasser reduserer man arealbehovet drastisk, samtidig som man øker trivselen og effektiviteten. I forbindelse med forvandlingen deles arbeidsmiljøet inn i ulike soner med hensyn til arbeidsoppgavene og behovet for atskilthet eller sosialisering. Ved å velge sone ut fra den aktuelle arbeidsoppgaven får medarbeiderne gjort mer. Løsningen kan også suppleres med vårt nye løsningene Martela Dynamic.

En godt gjennomført kontordesign tar også hensyn til aspekter som lavere vedlikeholdskostnader. Vi kan tilby besparingskalkyler på vedlikehold og rengjøring allerede i planleggingsfasen. Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Les mer om vår innovative løsningene Martela Dynamic

Case – Slik sparte Enfo 30 % kontorareal!

Sterkere varemerke

Lokaler som gjenspeiler selskapets varemerke styrker relasjonene med kundene, besøkende og medarbeiderne.

Lokalenes funksjonalitet og et inspirerende visuelt uttrykk gagner din bedrift i konkurransen om de beste medarbeiderne – og motiverer medarbeiderne du allerede har. Resultatet blir best hvis du inkluderer selskapets visjon og varemerke allerede tidlig i fornyelsesprosessen.

Våre referanser

Den bærekraftige måten

Vår designprosess er utformet for å tilfredsstille selskapets krav til bærekraft. Vi antar et helhetsperspektiv som omfatter hele levetiden til lokalet; overgangen til et aktivitetsbasert kontor kan faktisk redusere virksomhetens CO2-avtrykk med hele 40 prosent. Utgangspunktet er som alltid medarbeidernes behov, men ut fra disse tar vi også hensyn til hvordan vi kan bruke eksisterende løsninger og innredninger. Møbler og innredning som er i god stand, renoveres og gjenbrukes, enten hos dere eller gjennom videresalg i våre Martela Outlets. Overskytende materialer og møbler som ikke kan brukes om igjen, demonteres, sortere og gjenvinnes etter alle kunstens regler.

Serviceavdelingen hjelper deg å holde de nye lokalene i perfekt stand, noe som også reduserer de fremtidige behovene for reparasjon og renovering.

Slik kan vi hjelpe deg med CSR-arbeidet

Files must be less than 8 MB.
Allowed file types: gif jpg png txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml.

Share this page