Country

Hva stoler du på, kunnskap eller flaks?

Hvordan komme dit?

Spesifisering av bruker-behov skaper et grunnlag for et arbeidsmiljø som støtter og tilpasser endringene til den ansattes nye måte å jobbe på.

Det er viktig å ha de ansatte med i hele endringsprosessen. Dette kan gjøres med vår spesifiseringsfase.

Spesifiseringen er alltid basert på å identifisere virksomhetens mål, bedriftens behov og arbeidets art. Studier, undersøkelser, samt å delta i workshops, gjennomføres for å finne ut hva som skal til for møte de ansattes behov.
Utnyttelsesgrad måles for å forstå den nåværende situasjon og for å kunne analysere fremtidige behov. Dette garanterer et perfekt resultat.
 

Les mer om Spesifiseringen

Noen suksesshistorier

Share this page