Country

Implementeringsfasen

Den tredje fasen av Martela Lifecycle er å gjennomføre endringen av arbeidsmiljøet. Prosjektstyring, flytting, merking av inventar (RFID teknologi), levering og montering av nye møbler er alle elementer under implementeringsfasen.

Det lønner seg å starte endringen av arbeidsmiljøet med å informere de ansatte slik at alle er klare over endringen og dens faser. Etter gjennomføringen gis de ansatte en innføring i hvordan man jobber i de nye lokalene.


Levering og montering
Flyttetjenester
Gjenvinning av møbler
Prosjektstyring
Lagring av møbler
Forvaltning av fast eiendom (RFID)

 

Med Martela Lifecycle hjelper vi deg med å redusere leiekostnader, forsterke selskapets merkevare, jobbe mer effektivt, tilrettelegge areal i forhold til arbeidsoppgaver, øke trivsel blant de ansatte og samtidig øke produktiviteten.

 

Share this page