Gglideknotter av filt for harde flater. Vær klar over at utseendet på glideknottene varierer etter produkt.

Norway
Produktkode: 
Felt leg plugs
Marketing name: 
Glideknotter av filt
Images: 
Material category: 
Dele: 
Weights: 
265: 
2