Country

Et brukerfokusert læringsmiljø fornyer seg etter behov

Virksomhetskulturen ved undervisningsinstitusjonene er ved et vendepunkt, og undervisnings- og læringsmetodene blir stadig mer komplekse. Nye rutiner og metoder forutsetter også at læringsmiljøet fornyes. Det lønner seg å gjøre dette på en brukerfokusert og involverende måte.

Skoler og læringsmiljøer er tradisjonelt planlagt for å brukes i flere tiår. På grunn av dagens endringstakt er det likevel vanskelig å spå når og hvordan undervisnings- og læringsmetodene endres og hva som til enhver tid kreves av læringsmiljøet.

På denne siden har vi samlet informasjon vedrørende våre læringsmiljøtjenester, aktuelle artikler, referanser og inspirasjon for utvikling av læringsmiljøer.