Country

en skole, flere områder

Vi lærer hele livet, i mange sammenhenger og på utallige steder, og læringen drives av nysgjerrighet og gleden av å oppdage nye ting. Det er også viktig at vi får mulighet til å lære oss mer om oss selv. Vi i Martela hjelper til med å skape miljøer som stimulerer til alle former for læring. Innenfor rammene for Inspiring School skaper vi møbler, miljøer og løsninger som inspirerer elever til fortsatt læring, uansett alder.