Country

Vi er eksperter på å skape læringsmiljøer og kreative steder der intellektet kan utvikles. Og på samme måte som læringsmetodene hele tiden utvikles, endres også behovene i selve læringsmiljøene. Derfor holder vi oss hele tiden oppdaterte på hva som skjer innen skole og pedagogikk. På denne måten kan vi tilby inspirerende miljøer for elever i alle aldre.

Fleksible læringsmiljøer

Alle rom og alle sammenhenger kan være inspirerende. Det samme gjelder for læring. Det kan finne sted hvor som helt og når som helst. Skolen og læringsmetodene er hele tiden i endring, og derfor er det viktig at også selve lokalene kan tilpasses etter endringene. Variasjonsmulighetene er en viktig faktor i forbindelse med planleggingen, ikke minst fordi arbeidsmåtene kan variere fra lærer til lærer og fra fag til fag.

Undervisning i vitenskapelige fag og undervisning i litteratur stiller for eksempel helt ulike krav til lokalene. Målgruppen kan også endres. Om kveldene brukes skolen kanskje til voksenopplæring, praktiske kveldskurs eller andre former for læring.

Dagens læring og undervisning er allsidig, og undervisningslokalene må derfor være enkle å tilpasse og endre til de ulike situasjonene.

KUNNSKAPSSØKERE OG KREATØRER

Ordet ”skole” har en tradisjonell klang. Man tenker gjerne på en mer formell situasjon der læreren står helt foran i rommet og foreleser for de lyttende elevene. Men læring kan selvsagt finne sted overalt, hele tiden, på alle mulige måter – det er en livslang prosess. Det betyr også at det er mange muligheter til å gjøre skolen mer inspirerende.

En av de store forskjellene i dag er at læreren ikke lenger bare ses som en kilde til informasjon. Læreren er i stedet den som lærer fra seg hvordan man lærer ting. Elevene sitter heller ikke lenger og bare mottar informasjon – de er i stedet kunnskapssøkere som skaper innhold og sammenheng, medieprodusenter og medborgere som er aktive i læringen.

Teknologien spiller også en viktig rolle. Når det moderne ”klasserommet” skal planlegges, tar vi hensyn til datamaskiner og informasjonsteknologi, noe som er selvsagt i moderne læringsmiljøer.

GRUPPEARBEID

Mye av endringene i skolen er forbundet med en endret arbeidsmåte. Det er vanlig med gruppearbeid og andre former for samarbeid, og i skoleverdenen reflekterer man også mer over hvilke muligheter man har til å endre og variere innlæringsarbeidet. I fremtiden vil læringen rette seg enda mer inn mot ulike former for gruppearbeid, ikke minst fordi det forbereder elevene på arbeidslivet på en god måte. Allerede i de lavere klassene får elevene oppleve hvordan det er å jobbe i gruppe, og det gjør elevene bedre til, og mer forberedte på, å samarbeide.

I denne typen læringsmiljøer må møblene lett kunne flyttes om for ulike typer grupper og oppgaver. Martelas produkter for inspirert læring er utviklet nettopp for dette. Flyttbare romdelere gjør det for eksempel mulig å skape små klasserom i klasserommet. Gruppearbeidet åpner også for en mer uformell møblering; sofaer og sitteputer skaper et behagelig miljø som er mer enn bare et klasserom. Det er også mange eksempler på prosjekter der elevene er med og bestemmer innredningen. Møbler som er lett å tilpasse, gjør at læringsmiljøet fungerer til mange formål.

ATTRAKTIVITET

Hva gjør et rom attraktivt? De grunnleggende kravene til et studiemiljø, handler om ergonomi. Et rent og velholdt rom med god belysning, akustikk og ventilasjon er en nødvendighet for at et miljø skal være inspirerende.

Men så finnes det andre egenskaper som er vanskeligere å definere. Hvordan kan et læringsmiljø utformes slik at det blir mer stimulerende og motiverer elevene til læring? Hvordan kan det innredes slik at alle får jobbe i ro og mak? Hvordan kan det forbedre det sosiale miljøet og det daglige samarbeidet? Ved å skape attraktive rom som elever og lærere liker å oppholde seg i, kan vi bidra til bedre helse og mindre skulk. Det at skolerommet gir en positiv og trivelig opplevelse, er en forutsetning for vellykket innlæring.

EN FREMSYNT SKOLE

Fremtidens skole vil trolig skille seg mye fra skolen vi selv har gått i. I fremtiden vil skolen jobbe enda mer for å oppmuntre elevene til delaktighet og fleksibilitet i læring og fagkombinasjoner. En musikktime kan for eksempel kombineres med matematikk og vitenskapelige fag. Teknologi og media vil spille en større rolle i innholdsutformingen, og miljøer utenfor selve klasserommet vil bli brukt i enda større grad til læring. Læringen vil bli mer fleksibel og uformell med økt delaktighet fra elevene. I Martela deler vi innstillingen om at læring handler om å gjøre saker og ting mulige. Vårt mål er å legge til rette for og stimulere denne prosessen.

Share this page