Country

Material

Materialbeskrivning: 

Svart, bjørk, kork og svart kork.

Svart start sett:
- 4 stk tusjer
- 4 stk magnetiske penneholdere
- 1 stk tavletørker
- 3 stk ekstra filtknotter til tavletørker
- 6 stk magneter
- 1 stk spray flaske
- 1 stk mikrofiberklut

Birc / kork startsett:
- 4 stk tusjer
- 4 stk magnetiske penneholdere
- 1 stk tavletørker
- reserve følte pads for styret tavletørkertørker
- 5 stk magneter
- 1 stk spray flaske
- 1 stk mikrofiberklut

Startpakke i bjørk eller kork som inneholder tusjer, magneter, en sprayflaske for vann, en tavletørker, reserve filtknotter til tavletørker, en mikrofiberklut og magnetiske holdere for penner.