Country

Å lete etter et passende arbeidssted eller en kollega kan være demotiverende og redusere produktiviteten og trivselen i arbeidet. Brukerne ønsker også støtte når de tar i bruk nye måter å arbeide på og i utnyttingen av fasilitetene. Bedriftene trenger også objektiv informasjon om bruken av lokalene, reservasjonsoversikt i forhold til vedlikehold, ytterligere forbederinger og kostnadsoptimalisering.

Bookingsystemene Martela Dynamic Booking sikrer at investeringene på arbeidsplassen utnyttes effektivt, hvilket fremmer arbeid, effektivitet, trivsel og prestasjon. Et bookingsystem for møterom og arbeidsstasjoner er en brukervennlig måte å lokalisere en kollega på, eller å reservere et arbeidsbord eller et møterom som er egnet for oppgaven. Reserveringen gjøres enten online fra egen PC, på en mobiltelefon eller eller på en skjermenhet med firmaets personlige ID-kort. I samme operasjon kan du bestille ulike tjenester som servering, oppsett i møterom, parkering til dine gjester osv.

Bookingsystemene muliggjør effektiv administrasjon og veiledning på arbeidsplassene, i tillegg til optimalisering av plassutnyttelsen med tilhørende kostnader. Rapportene hjelper bedriften med bedre oversikt og økt effektivt samt med å gjøre om de rommene som er lite i bruk om til mer nyttige formål.