Country

Material

Materialbeskrivning: 

Bordplate: eik, ask, beiset ask, hvit laminat.
Understell: hvit eller sort.

Det elektrisk høyderegulerbare konferansebordet Frankie støtter et aktivt og ergonomisk arbeid – individuelt og under møter. Ved å variere arbeidsstillingen i løpet av dagen, sitte, halvsitte, støtte seg eller stå, holder man seg pigg og opplagt.

Frankie-kolleksjonen, design Iiro Viljanen, består av bord i ulike størrelser og understell i en rekke varianter. Ved å kombinere ulike platematerialer og understell kan den allsidige Frankie-familien dekke mange ulike behov i det aktivitetsbaserte kontoret.

Produktkode: 

821DE(E) = elektrisk justerbare meier, høyde 64-130 cm, metallben
E = strømuttak

Innstillinger: 

Høydejustering med elektriske ben 64-130 cm.