Country

På mange arbeidsplasser bruker ikke alle de ansatte skapene samtidig, halvparten bruker dem sjelden og overraskende mange bruker dem aldri. Når bruken av oppbevaringsenhetene følges opp, kan skapene og plassen de benytter optimaliseres etter det virkelige behovet, og når behovene endres er tilpasningen rask. Brukerne setter pris på at oppbevaringsplass alltid finnes tilgjengelig og i nærheten av der de har valgt å arbeide. Da unngår brukeren å lete etter ledig skap eller i verste fall ikke finne nøklene til skapene. Besøkende verdsetter også oppbevaringsløsninger de kan styre med sine mobiltelefoner for å lagre sine personlige eiendeler under besøket.

Dynamic Storage -løsningen bringer de elektroniske skapene nær brukerne hvor det faktiske behovet for oppbevaringsplass er. Selskaper kan følge opp i hvilken grad skapene blir reservert og utnyttelsesgraden av disse, for bedre å kunne holde kontroll med plasseringen og antall oppbevaringsenheter. Skapene kan til og med påminne brukerne om sin eksistens. Løsninger som bruker telefon eller RFID-kort reduserer betydelig tiden som går med til vedlikehold, og selve vedlikeholdet er også gjort enklere takket være fjernstyringsegenskapene.

Viktigste fordeler:
• Forenkler arbeidet på en aktivitetsbasert arbeidsplass og øker fleksibiliteten
• Bedre utnyttelse av skapene – 30 til 60 % færre skap sammenlignet med nøkkel- eller kombinasjonslåser
• Tilgjengeligheten av oppbevaringsplass er garantert gjennom analyser og kontroll av reserveringsstatus
• Enkel administrasjon – fordi systemet er mer selvhjulpet utnyttes tiden bedre da det kreves mindre håndteringstid
• Elektronisk – ingen batterier, ingen utskiftinger

Viktigste egenskaper:
• Oppbevaring i elektroniske skap for medarbeidere, studenter og andre brukergrupper
• Forskjellige typer brukere og tilganger
• En del av interiøret, estetisk tiltalende
• To skapsystemversjoner. Det ene låssystemet har kortleser montert i terminalen og skapene åpnes gjennom terminalen eller mobiltelefonen. Med det andre alternativet har hver enkelt skaplås sin egen kortleser, men skapene kan åpnes gjennom terminalen også. En annen forskjell er integrert status-LED i dørene.
• Fungerer med alle korttyper, PIN, NFC, RFID-kort eller app for smarttelefon. Nøkler vil bare bli et minne.
• Integrering for å få tilgang til kontrollsystemer
• Rapportering og enkel administrasjon
• USB-lader, LED-lys
• Svært pålitelig (1/1000/år)
• Trykk for å åpne, intet håndtak