Country

På mange arbeidsplasser bruker ikke alle de ansatte skapene samtidig, halvparten bruker dem sjelden og overraskende mange bruker dem aldri. Når bruken av oppbevaringsenhetene kontrolleres, kan skapene og plassen de benytter optimaliseres etter det virkelige behovet, og når behovene endres er tilpasningen rask. Brukerne setter pris på at oppbevaringsplass alltid finnes tilgjengelig og i nærheten av der de har valgt å arbeide. Da unngår brukeren å lete etter ledig skap eller i verste fall ikke finne nøklene til skapene. Besøkende verdsetter også oppbevaringsløsninger de kan styre med sine mobiltelefoner for å lagre sine personlige eiendeler under besøket.

Dynamic Storage-løsningen bringer skapene nær brukerne hvor det faktiske behovet for oppbevaringsplass er. Selskaper kan overvåke i hvilken grad skapene blir reservert og utnyttelsesgraden av disse, for bedre å kunne holde kontroll med plasseringen og antall oppbevaringsenheter. Skapene kan til og med påminne brukerne om sin eksistens. Løsninger som bruker telefon eller RFID-kort reduserer betydelig tiden som går med til vedlikehold, og selve vedlikeholdet er også gjort enklere takket være fjernstyringsegenskapene.

Med Dynamic Storage-løsningen er det ikke nødvendig med nøkler eller koder, da låsene åpnes med telefonen eller ett ID-kort. Telefonen eller lyset i døren indikerer hvilke skap som er ledige. Applikasjonen kan også brukes til å søke etter ledige skap. Skapene har innvendig belysning, innbruddsalarm og USB lademulighet.