Country

Material

Materialbeskrivning: 

Farge: grå.

Kabelkanal for montering mellom gulv og bordplate.

Produktkode: 

943KKJU