Country

Material

Materialbeskrivning: 

Farge: grå.

Kabelrenne for montering finnes under bordplaten. Størrelse 50x15 cm. Farge grå.

Produktkode: 

943JKU