Country

Informasjon om korrekt utnyttelse av kontorlokalene er en viktig del i planleggingen av brukerfokuserte arbeidsplasser og den kontinuerlige optimaliseringen av disse. Analyser av bruksrapportene for arbeidsbord, møterom og andre kontorarealer gjør det enklere å forstå hvordan lokalene utnyttes. Analysen bidrar til å identifisere det faktiske plassbehovet, hvor det er mulig å endre og hvor det er behov for forbedring. Den innsamlede informasjonen muliggjør også en hensiktsmessig og riktig dimensjonering av de ulike områdene i kontorlokalene.

Selv om utnyttelsesgraden kan måles som en enkeltmåling, gjør kontinuerlig måling det enklere å identifisere endrede behov og fremskynde implementeringen av endringene. Målingene kan automatiseres ved å bruke trådløse sensorer eller basert på observasjoner på arbeidsplassen. Måleresultatene kan vises og sammenlignes med målsettingene på daglig basis med en oversiktlig og allsidig rapporteringsportal.

Viktigste fordeler:
• Nøyaktige, faktabaserte data for planlegging av kontorlokalene og ulike scenarier for utnyttelsen og beslutningsprosessen samt rapporteringen.
• Optimalisering og kontinuerlig utvikling av kontorlokalene basert på fakta gir ikke bare kostnadsbesparelser, men også bedre brukeropplevelse.
• Av resultatene er det mulig å identifisere avvikende plassutnyttelse og -behov for ulike funksjoner.
• Hjelper til med å identifisere hvilke områder av kontoret som er overbookede og i kontinuerlig bruk og hvilke områder som ikke blir fullt utnyttet.
• Definerer hvilke arbeidsoppgaver som utføres i lokalene og om lokalene virkelig støtter de aktiviteter som utføres i disse.
• Hjelper med å evaluere endringsprosjektets innflytelse og hvor vellykket det er.

Tjenesten for måling av utnyttelsesgrad på arbeidsplassen inkludert analyser og rapporter er en enkel og faktabasert måte å identifisere hvordan lokalene typisk blir utnyttet og hvilke utfordringer man kan støte på. Tjenesten gir også informasjon som er til nytte i beslutningsprosessen og for eksempel med tanke på kontinuerlige optimaliseringstjenester. I tjenesten arbeider vi sammen med Rapal, en ekspert på bebyggede miljøer.

Måling av utnyttelsesgrad er tilpasset de skiftende behovene til moderne arbeidsplasser og er også en del av Martelas PodBooth as a Service optimaliseringstjeneste for å sikre hensiktsmessige investeringer på fungerende arbeidsplasser.