Country

Informasjon om korrekt utnyttelse av kontorlokalene er en viktig del i planleggingen av brukerfokuserte arbeidsplasser og kontinuerlige optimaliseringen av disse. Analyser av bruksrapportene for arbeidsbord, møterom og andre kontorarealer gjør det enklere å forstå hvordan lokalene utnyttes. Analysen bidrar til å identifisere det faktiske plassbehovet – hvor det er mulig å endre - og hvor det er behov for forbedring. Den innsamlede informasjonen muliggjør også en hensiktsmessig og riktig dimensjonering av de ulike områdene i kontorlokaler.

Selv om utnyttelsesgraden kan måles som en enkeltmåling, gjør kontinuerlig måling det enklere å identifisere endrede behov og fremskynde implementeringen av endringene. Målingene kan automatiseres ved å bruke trådløse sensorer som plasseres under bordene eller i himling, eller basert på observasjoner på arbeidsplassen. Måleresultatene kan vises og sammenlignes med målsettingene på daglig basis med en oversiktlig og allsidig rapporteringsportal.

Målingen av utnyttelsesgraden av arbeidsarealet, inkludert analyser og rapporter, er en brukervennlig og faktabasert metode for å identifisere hvordan plassen faktisk utnyttes og hvilke utfordringer som kan forekomme. Det gir også nødvendig informasjon før beslutninger om eventuelle endringer gjennomføres.

Viktigste fordeler:
• Fastsetter plassbehovet før innflytting i et nytt kontor
• Nøyaktige, faktabaserte data for planlegging av lokalene
• Data for optimalisering av plassen, planlegging og for å skape forskjellige scenarier for plassutnyttelse
• Identifiserer organisatoriske forskjeller i plassutnyttelse
• Beholder den riktige blandingen av forskjellige rom, identifiserer områder med underkapasitet og områder med overkapasitet
• Evaluerer innflytelsen av deres endringsprosjekt med en undersøkelse av plassutnyttelse på forhånd og i etterkant
• Kvantifiserer arbeidsaktiviteter
• Kostnadsbesparelser. Bruker data om plassutnyttelse til å finne områder med overkapasitet for å redusere eiendomsporteføljen eller finner områder for å tilpasse en utvidelse av arbeidsstyrken