Country

Material

Materialbeskrivning: 

I samsvar med E0,5 krav. Bordplaten (tykkelse 22 mm) er produsert av sponplater dekket med laminat, farge hvit.
Understell: stål i hvit og i Inspiring Colours, med hvite høydejusteringsskruer.

Tilbehør

Tilbehør: 

Strømuttak i samme farge som rammen, malt i hvitt.

Alku-bordene med T-ben har en enkel og ren form samtidig som de er svært allsidige. Serien omfatter flere ulike alternativer for å oppfylle behovene i for eksempel aktivitetsbaserte kontorer, kafeteriaer eller i skolemiljøer. Valgmulighetene er mange både med hensyn til bordplate ogvalg av kabelluke.

Alku-bordene kan på flere måter brukes i aktivitetsbaserte kontorer. De T-formede bena gjør det enkelt å rengjøre gulvet, noe som er ekstra viktig i restaurant- og skolemiljøer.

Alku-serien omfatter en rekke ulike konferansebord, arbeidsbord og ståbord. De er formgitt for samtidens aktive abeidsform og er et svært godt utgangspunkt for ulike typer team- og gruppearbeid.

Alku-serien omfatter arbeidsbord, konferansebord og ståbord med to ulike typer ben. De brede bordene våre er en perfekt løsning for dynamiske miljøer og prosjektarbeid.

Eco Alku-serien med svanemerket i enkelte størrelser og materialer.

Produktkode: 

499T

Innstillinger: 

Manuell høydejustering: 64–86 cm