Country

Den beste arbeidsplassen

Vi i Martela hjelper kundene med å skape den beste arbeidsplassen, og det med hensyn til hele dens livssyklus. For å ivareta funksjonaliteten i alle ledd, har vi utarbeidet vårt Lifecycle-tilbud.

Den beste arbeidsplassen er den som støtter bedriftens kjernevirksomhet og forretninger. Den er optimalisert for effektiv bruk av areal og bidrar til medarbeidernes produktivitet. Den forsterker bedriftens varemerke og bidrar til bærekraftig utvikling. Den beste arbeidsplassen bidrar ganske enkelt til et harmonisk fellesskap for alle.  

Vi tror at gode arbeidsplasser som støtter medarbeiderne i sine arbeidsoppgaver, og som er fleksible nok til å takle endringer, skapes ved at man lytter til brukernes ønsker. Vedlikeholdet skal være enkelt og smidig slik at ressursene i stedet kan brukes på å tilfredsstille hver enkelt medarbeiders behov. Ta gjerne kontakt med oss - sammen finner vi gode løsninger for nettopp din arbeidsplass. Om så ønskes, kan vi ta på oss hele prosjektet, fra forslag til planlegging, implementering og vedlikehold. Her finner du mer informasjon om hele prosessen.

 

Vår bærekraftige livssyklusmodell

Vår egen modell, Martela Lifecycle, er kjernen i vårt nye kontorkonsept. I stedet for fokusere på enkelte møbelbestillinger, får din bedrift en full oversikt over hele livssyklusen til kontoret og som tar hensyn til så vel menneskene som til møblene og lokalene. Et godt arbeidsmiljø bidrar til å skape en bedre opplevelse for alle som oppholder seg der. Med utgangspunkt i vårt store utvalg av møbler og tjenester har vi kunnet utvikle en helhetsmodell som forenkler administreringen av lokaler og hjelper bedriften med å opptre på en mer ansvarsfull og miljøvennlig måte. Vi gir deg verktøyene til den strategiske planleggingen, som både gjør det mulig å forutse fremtidige behov for lokaler og å holde nede driftskostnadene. 

Hyggelige og godt vedlikeholdte lokaler, som er utformet etter deres behov, styrker både bedriftens varemerke og tiltrekker seg medarbeiderne dere ønsker. Men viktigst av alt: Miljøet bidrar også til å oppfylle bedriftens strategiske mål ved å støtte kreativiteten og effektiviteten – hver arbeidsdag, hele året. Vi forteller gjerne hvordan vi kan hjelpe deg å gjøre arbeidsmiljøet så bra som mulig. Vi kan stå ansvarlige for hele forvandlingen – fra å identifisere behovene til planlegging, gjennomføring og vedlikehold.

Spesifisering

Definisjon av arbeidsmiljøet

Det første vi gjør, er å undersøke hvilke behov som finnes på arbeidsplassen. Vi analyserer virksomheten og følger medarbeidernes bevegelsesmønstre.

Med utgangspunkt i analysen utarbeider vi et forslag på ulike arbeidsplasser som kan støtte aktivitetene på best måte.

Spesifisering av arbeidsplass
Martela Dynamic Workplace Utilization Services

Planlegging

Planlegging av arbeidsmiljøet

Neste steg er en planleggingsfase som bygger på spesifikasjonen. Her kan vi også ta stilling til hva som skal gjøres med de eksisterende møblene; om de skal omplasseres, renoveres og gjenbrukes eller om de skal leveres til gjenvinning.

Inventarliste
Planlegging av layout
Rom- og interiørdesign
Martela Dynamic
Produkter
Flytting
Leasing av møbler
Spesifisering av arbeidsplass
Gjenvinning av møbler
Lagring av møbler

 

Implementering

Gjennomføring av endringen i arbeidsmiljøet

Den tredje fasen er implementering. Vi leverer innredningen i henhold til planen – og en svært viktig del av arbeidet er å introdusere medarbeiderne for den nye arbeidsmåten.

Flytting
Gjenvinning av møbler
Prosjektforvaltning
Oppussing av kontor
Lagring av møbler

Vedlikehold av arbeidsmiljøet

Organisasjoner og arbeidsmåter endrer seg hele tiden. Hver bedrift bør regelmessig evaluere hvordan arbeidsmiljøet støtter den aktuelle arbeidsmåten, og gjøre eventuelle justeringer. Det handler ikke nødvendigvis om omfattende endringer – selv små grep kan ha stor innvirkning på medarbeidernes effektivitet og trivsel. Vi hjelper gjerne til!

Måling av brukeropplevelse
Martela Dynamic Workplace Utilization Services

Brukerveiledning for møbler
Forvaltning av fast eiendom (RFID)
Vedlikehold av produkter
Gjenvinning av møbler
Lagring av møbler
Leie og leasing av møbler

 

Share this page