Country

Med logistikken som konkurransemiddel

At leveransene må skje i tide på riktig sted er et krav når store innredningsprosjekter skal sjøsettes og innflyttingen ofte er satt til en bestemt dag. Derfor har Martela investert mye tid og ressurser i logistikksystemet. Grundig ordreoppfølging og egne rutebiler i Sverige og Norge gir en god del merverdi for våre forhandlere og sluttkunder. Ved å begrense antallet omlastingspunkter reduserer vi også faren for at innredningen skades i forbindelse med transporten.

Martelas rutebiler går fra Bodafors til Göteborg, Malmö, Oslo og Stockholm, og det er inngått samarbeid med utvalgte speditører for leveranse til andre byer. Ruter, lasting og lossing optimaliseres med hensyn til ønskene fra våre forhandlere og kunder.

Ved å samarbeide med utvalgte transportører, alle med en uttalt miljøpolicy, oppnår vi bedre sampakkingsmuligheter og mer effektive ruter. Høyere pakkingsgrad og smartere samordning gir lavere drivstofforbruk og en mer miljøvennlig logistikk. Ordningen omfatter alle typer veitransport og innebærer også i mange tilfeller tidsgevinster – som en ekstra gullkant på prosjektet.

 

Raskt og sikkert med varebilen

Martelas varebiler er et vanlig syn på veiene i Sverige og Norge. Hver uke leverer de innredninger til våre forhandlere i, eller på vei til, Göteborg, Malmö, Oslo og Stockholm. Det er ingen tilfeldighet at vi har valgt å kjøre egne biler.

”Ved å bygge opp logistikken selv, har vi kontroll over hele kjeden, noe som til syvende og sist gagner leveringssikkerheten. Vi arbeider med noen få utvalgte sjåfører som kjenner produktene og forhandlerne. Dessuten jobber vi mer miljøvennlig siden vi kan sampakke og få mer effektive ruter. Transportselskapene vi samarbeider med, er også valgt fordi de har en uttalt miljøpolicy”, sier Mats Berg, produksjons- og logistikksjef i Martela.

Det at det alltid er de samme som leverer varene, er en trygghet både for oss i Martela og for deg som forhandler ved at møblene alltid håndteres på riktig måte. Det blir merkbart færre reklamasjoner. En annen fordel er at du som forhandler lettere kan planlegge virksomheten. Fordi varebilen alltid leverer på en bestemt dag, kan du gi klare beskjeder til kunden, og du trenger ikke passe på uanmeldte leveranser resten av uken.

"Dessuten har vi alltid løsninger på lur for ekstra raske leveranser og oppdrag utover det vanlige. God service handler som alltid om viljen og evnen til å gjøre det lille ekstra for kunden"