Country

Mer om Silence

Martela har en viktig oppgave når det gjelder å forbedre de akustiske forutsetningene i kontorer med åpne planløsninger. Vi forsøker hele tiden å holde forstyrrende momenter på et minimum, ikke minst i forbindelse med arbeidsoppgaver som krever konsentrasjon. Hvis åpne kontorløsninger kan bli stillere, blir de automatisk også mer produktive.

Silence by Martela er utviklet for å tilby kontormøbelløsninger for sammenhenger der arbeidet krever full konsentrasjon og minimalt med forstyrrelser. Våre nye møbler for åpne kontorløsninger har lyddempende egenskaper og kan også fungere som møteplass for uformelle møter eller overleveringer. Det allsidige konseptet gir stor fleksibilitet, noe som er en av nøklene til en vellykket aktivitetsbasert kontorløsning. Silence-konseptet bygger på fire temaer; forstyrrelser, individualisering, fleksibilitet og effektivitet.

Forstyrrelser

Ulike typer forstyrrelser er en av de største ergonomiske utfordringene i det åpne kontoret. Studier viser at en medarbeider i gjennomsnitt bruker 28 prosent av arbeidstiden på uønskede avbrudd og deretter til å komme i gang med arbeidet igjen. (2009, Basex). Det å begrense antallet forstyrrende momenter er derfor et av de viktigste tiltakene man kan ta for et bedre kontormiljø.

En forbedret lydergonomi er den mest effektive måten å få bukt med problemene på, og Silence-konseptet omfatter derfor møbler med en rekke ulike lyddempende løsninger. Et aktivitetsbasert kontor må ganske enkelt alltid kunne tilby miljøer der man kan arbeide uforstyrret.

Individualisering

I mange tilfeller innebærer det aktivitetsbaserte kontoret at medarbeiderne må avstå fra sine personlige arbeidsplasser og at de i stedet må dele arealet med andre. Men selv om hver arbeidsplass ikke er personlig, så må den passe alle brukerne.

Det aller beste er om brukerne kan tilpasse arbeidsmiljøet til sine egne fysiske forutsetninger og hva de trives med. Det kan for eksempel være at man kan endre posisjonen på arbeidsstolen og stille inn høyden på arbeidsbordet. Arbeidsplassbelysningen er også viktig da behovet for lysmengde kan variere med arbeidsoppgavene og de personlige preferansene. Mange medarbeidere trenger oppbevaring for arbeidsrelaterte materialer, mens andre bare trenger et sted de kan legge fra seg vesken og posten.

Martelas omfattende kolleksjon av møbler, materialer og farger gjør det enkelt å skape personlige løsninger for alle typer brukere.

Fleksibilitet

I det aktivitetsbaserte kontoret er det viktig å hele tiden være oppmerksom på brukernes behov og miljøer. Løsningene bør tilpasses etter hvert som ønskene endrer seg.

Medarbeiderne må alltid ha mulighet til å velge den beste plassen for den aktuelle arbeidsoppgaven. Møbler som lett kan flyttes om og som har en innebygd fleksibilitet, gir et godt handlingsrom i aktivitetsbaserte arbeidsmiljøer.

Effektivitet

Nøkkelen til en god løsning er å effektivt kunne utnytte alt av tilgjengelig plass. Det oppnår man blant annet gjennom en regelmessig evaluering av bruken. Med utgangspunkt i resultatet og brukernes synspunkter kan lokalene tilpasses etter hvert.

Å oppmuntre til mobilt arbeid er også en måte å redusere behovet for kontorareal på.