Country

Arbeidsplass som en tjeneste

Ifølge Eeva Terävä, arbeidsplasskonsulent hos Martela, skal arbeidsplassen "ses som en tjenesteplattform som gir oss valgfrihet for den nye typen hybridarbeid vi gjør i dag". Planleggingen av dagens arbeidsmiljøer må derfor være basert på å sette brukeren og arbeidsmåten i sentrum.

Terävä forklarer ideen bak Arbeidsplass som en tjeneste slik: – For at arbeidsplassen skal være en tjeneste, må arbeidsplassplanleggingen starte med en forståelse av arbeidets natur og de ulike rollene i organisasjonen. Dette betyr at man før det faktiske planleggingsarbeidet kan starte, må undersøke typene ansatte og typen arbeid de utfører samt studere hva slags arbeidsaktivitetområder som faktisk er nødvendige. 

Det er tross alt ganske vanlig at alle på kontoret har sin egen bestemte arbeidsstasjon eller et privat kontor, men bare arbeider der 20 % av tiden. En arbeidsplass med riktig størrelse og planlegging gir korrekt støtte for arbeidet.

Hybridarbeid aktiverer de ansatte

Det lønner seg å ta en nærmere titt på arbeidsmåtene siden arbeidsrollene vi har i dag stadig oftere er en slags kombinasjon, med andre ord hybrider. – Det kan bety en kombinasjon av eksternt arbeid og kontorarbeid, konsentrasjon og samarbeid eller ulike typer kompetanseområder. Hybridarbeid betyr ikke at du sitter ved skrivebordet eller bare arbeider med teamet ditt dag etter dag.

 – Ulike behov og oppgaver kan bringe informasjonsmedarbeiderne til de ulike arbeidsstasjonene som passer best for den aktuelle oppgaven. Folk setter pris på et variert arbeidsmiljø og å ha frihet til å velge hvordan de vil arbeide. Derfor tas det også stilling til organisasjonens behov for smidighet, aktivitet og kontinuerlige endringer når det planlegges miljøer som støtter hybridarbeid.

Arbeidsplass som bryter ned siloer

Terävä har også et annet interessant poeng, nemlig at arbeidsmiljøet også kan brukes til ledelse. – Når de ansatte får friheten til å velge måten de arbeider på, blir arbeidsmiljøet en kilde til kreativitet og et verktøy for selvstyring. På den andre siden promoterer det naturlige ad hoc-samhandlinger og gjør lederne lettere tilgjengelige.

Når en kollega fra en annen funksjon sitter ved siden av deg, oppstår det interessante muligheter til kommunikasjon og samarbeid. I begynnelsen krever dette mot, men det er verdt det. I beste fall vil et aktivitetsbasert kontor støtte opp om bedriftens drift ved å oppmuntre de ansatte til å være kreative og inspirerte.

Share this page