Country

Arbeidsplasstrategi; mer avgjørende enn du tror

Skrevet av Jere Syvänne, Business Manager, Martela Oyj

Løsrevet fra statiske arbeidsstasjoner, men bundet til digitale plattformer – det høres kjent ut, ikke sant? Utviklingen av kunnskapsarbeid har i betydelig grad utvidet betydningen av begrepet ’arbeidsplass’: i stedet for et bestemt sted, refererer begrepet nå til et helt økosystem av fysiske, digitale og sosiale miljøer.

Ved å bygge videre på denne nye tankegangen, er både fysiske og digitale arbeidsmiljøer plattformer for arbeid. Deres felles oppgave er å støtte en effektiv og kreativ prosessering av informasjon. Et arbeidsmiljø som gjør det mulig med spontane interaksjoner og tilrettelegger for samarbeid er avgjørende for smidigheten.

Finn og reparer svake lenker i økosystemet på arbeidsplassen

Et økosystem bygget opp av fysiske rom og møbler, digitale verktøy og menneskelige interaksjoner er kun så sterkt som dets svakeste lenke. Mangler og komplikasjoner i en del av økosystemet vil undergrave produktiviteten til kunnskapsarbeidet og redusere de ansattes trivsel.

"Det desidert viktigste prinsippet i definisjonen av arbeidsplassutforming er funksjonaliteten til helheten. Og det er selvsagt mye enklere sagt enn gjort."

Arbeidsplasser består av flere komponenter. Tradisjonelt håndteres hver komponent separat, med ulike eiere og målsettinger. Som eksempler er samarbeidsverktøy vanligvis IT-avdelingens ansvar, fasiliteter og møbler er administrasjonsavdelingens problem, mens trivselen til de ansatte står på agendaen til HR-ledelsen. 

Å ta kontroll over hele økosystemet på arbeidsplassen og lede det som en helhet krever et videre perspektiv. Løsningen er en arbeidsplasstrategi som skisserer det ideelle økosystem og stegene som kreves for å nå det. I tillegg er det viktig å definere hvordan suksess måles og hvordan miljøet optimaleres underveis.

Arbeidsplassen er et verktøy for lederskap og endring

Arbeidsplasstrategien forvandler i høy grad arbeidsplassen om til et ledelsesverktøy. Så snart de tidligere separate komponentene kombineres til en helhet, blir evnen til å påvirke oppførsel og kultur gjennom planleggingsvalg mye sterkere. Ytterligere fordeler inkluderer enklere observasjon og justering av de ønskede effektene. 

"Målet med en arbeidsplass bør være å virkeliggjøre bedriftsstrategien, og fremdriften bør overvåkes med klare mål og steg. Tenk over det: vi pleide å fokusere bare på å finne et rimelig kontor og få det møblert!"

Strategisk tankegang endrer også ansvaret rundt om på arbeidsplassen. Når det ikke lenger bare er snakk om kostnadsoptimalisering, men om måter å styre kulturen, produktiviteten og kreativiteten på, har utøvende team en tendens til å bli langt mer interessert i spørsmål knyttet til arbeidsplassen enn noen gang tidligere. 

Som en tilleggsbonus forbereder arbeidsplasstrategien organisasjonene for kommende endringer. Komponenter som allerede fungerer som en helhet muligjør en fleksibel og balansert utvikling av hele arbeidsplassen. Så hva med å optimalisere helheten og ikke de enkelte delene.

Share this page