Country

Arbeidstrender

Eeva Terävä, den nyutnevnte arbeidsplass-konsulenten i Martela, utvikler arbeidsplasser med fokus på rett utnyttelse av arealet samt å øke trivselen på jobben. Hun hjelper også kunder i endringsledelse.

Vi stilte henne syv spørsmål om arbeidsplasser. Eevas svar gir deg innblikk i de nyeste trendene på arbeidsplasser.

1. Hva har vært de største endringene på arbeidsplassen i løpet av de siste fem årene?

Den største endringen på arbeidsplassen er måten arbeidet utføres på. Bærbare datamaskiner og andre mobile enheter er i dag en selvfølge på ethvert kontor, allerede for fem år siden hadde trolig størstedelen av kontorarbeiderne hatt mulighet til papirfritt arbeid uavhengig av sted. Den gangen hadde imidlertid de færreste hørt om aktivitetsbasert kontor tilpasset arbeidsoppgavene, da kontorene nesten utelukkende var åpne landskap eller cellekontorer.

I dag tilbringer stadig flere sin arbeidsdag på aktivitetsbaserte kontorer, og enda flere har i det minste hørt om denne nyheten som revolusjonerer måten å jobbe på. Uttrykket “aktivitetsbasert kontor” har fortsatt ikke blitt helt vanlig å benytte, men mange har opplevd at deres eget kontormiljø er blitt forandret eller i det minste har hørt om arbeidsplasser der man ikke har sin egen arbeidspult, der man har egne bokser for telefonsamtaler og stillerom til konsentret arbeid.
Selv om det er knyttet mange fordommer til et aktivitetsbasert kontor, er det en rekke fordeler sammenlignet med tradisjonelle kontorløsninger.

 

2. Hvilke fordeler får bedriftene ved å tilrettelegge for nye måter å jobbe på?

Som sagt er stadig flere klar over at et kontor kan være mer enn bare en uendelig rekke med bord og stoler.
Mange bedrifter har allerede flere års erfaring med aktivitetsbaserte kontorer, mens andre begynner å se fordelene med denne måten å jobbe på. Fortsatt kan jeg møte bedrifter som har gjort en omfattende oppussing av kontorlokalene uten å ha hørt om muligheten med et aktivitetsbasert kontor.
 
Etter min mening har planleggerne det største ansvaret, som må kunne tilby mer fleksible og skreddersydde kontorløsninger etter kundens behov. Det er ikke nok at en interiørarkitekt vifter med målebåndet i et tomt kontor og deretter setter seg ned ved tegnebordet for å planlegge samme type kontor som man «alltid har gjort». En dyktig planlegger av arbeidsplassen forstår arbeidsoppgavene som utføres på kontoret og lytter til brukerne.
 

3. Hva er de største utfordringene på arbeidsplassen for øyeblikket?


Jeg er av den oppfatning at de største utfordringene på arbeidsplassen for øyeblikket er knyttet til trivsel og mestring av arbeidet. Ingen har kunnet unngå å høre nyheter fra forskningsresultater som viser at stillesittende arbeid utgjør en av de største truslene for vår helse. Arbeidsro og mestring har vært samtaleemner i årevis.

Med grundig kontorplanlegging finnes det løsninger også på disse utfordringene. De som arbeider på et godt planlagt aktivitetsbasert kontor beveger seg mer, og har i løpet av arbeidsdagen mer varierte arbeidsstillinger enn de som jobber i tradisjonelt åpent landskap og cellekontorer. Arbeidsro og styring av eget arbeid øker når for eksempel en ansatt kan trekke seg tilbake til et stille rom for å utføre en arbeidsoppgave som krever konsentrasjon. Dette er elementer som direkte påvirker arbeidsproduktiviteten.

 

4. Hva er de største forskjellene mellom åpne kontorlandskap og aktivitetsbaserte kontorer?

Et åpent kontorlandskap og et aktivitetsbasert kontor kan ved første øyekast se svært like ut, men ved nærmere betraktning er forskjellene store. I prinsippet kan et hvilket som helst åpent kontorlandskap med små endringer gjøres om til et aktivitetsbasert kontor ved for eksempel å tilføre telefonbokser og mobile stillerom hvor man kan trekke seg tilbake for konsentrert arbeid og telefonsamtaler. I åpne kontorer vil man oppdage at ved å jobbe fleksibelt, trengs ikke en egen arbeidsstasjon til alle ansatte. Det er ikke noe mål i seg selv å gå bort fra en egen arbeidsstasjon i et aktivitetsbasert kontor, men hvis arbeidets art tillater det, kan en løsning med aktivitetsbasert kontor spare betydelige arealkostnader sammenlignet med et åpent kontorlandskap. Plassen som blir til overs kan for eksempel brukes til nye møterom eller sosiale soner, som det er behov for på mange kontorer er behov for flere av.

5. Hvordan kan brukerfokus best realiseres på arbeidsplassene?

Brukerfokus er selve hjørnesteinen i et fungerende aktivitetsbasert kontor. Et aktivitetsbasert kontor planlegges alltid etter det arbeid som skal utføres. Dersom planleggeren ikke forstår arbeidet som utføres på stedet, kan sluttresultatet bli dårlig. Ved å lytte til kommende brukere kan man sikre at alle de rom som behøves på det aktivitetsbaserte kontoret hos den aktuelle bedriften blir bygget.

Det er også viktig at alle de ansatte blir hørt. På store arbeidsplasser er det ofte fornuftig å samle inn brukerinformasjon systematisk, ved å benytte for eksempel et elektronisk spørreskjema og workshops,
mens man på mindre arbeidsplasser kan hente ut informasjon fra nøkkelpersoner.

Med brukerfokusert planlegging sikres det også at personalet forplikter seg til den kommende endringen. Ved enkelte bedrifter kan flyttingen til nye lokaler gå smertefritt, men av og til er endringene så store at det behøves ekstra støtte i håndteringen og kommunikasjonen knyttet til disse.

 

6. Hva inspirerer deg på arbeidsplassen?


For meg er det viktig å kunne arbeide på en visuelt vakker arbeidsplass, men like viktig er det at jeg kan bestemme over mitt eget arbeid. I løpet av en typisk arbeidsdag varierer arbeidsoppgavene mine fra det ene ytterpunktet til det andre - i det ene øyeblikket har jeg behov for hjelp med ideer og i neste øyeblikk har jeg behov for fullstendig arbeidsro. Jeg er dårlig til å konsentrere meg i støyen på et åpent kontor, men på den annen side ønsker jeg ikke å tilbringe hele arbeidsdagen min helt isolert fra andre. En blanding av ulike måter å jobbe på får frem de beste egenskapene i meg.

7. Hva fikk deg til å begynne å arbeide ved Martela?

Jeg begynte ved Martela på grunn av en felles lidenskap om å være i bevegelse og å gjøre ting litt bedre enn tidligere. Jeg kan ikke tenke meg å planlegge samme typer lokaler i år etter år, og jeg er genuint interessert i våre kunders behov og hvilken arbeidsplass som er best for dem. Ved Martela finnes et bredt spekter av eksperter som gjør bedriften til en pioner innen bransjen. Vi produserer ikke bare møbler, men vi utvikler sammen med et toppteam, helhetsløsninger for å skape de beste arbeidsplasser for våre kunder.

Share this page