Country

Færre vegger og pulter, mer interaksjon og inspirasjon

Læring og undervisning har vært gjennom en radikal endring på 2010-tallet. Den dypere forståelsen av læringsmekanismene og den kraftige endringen i kunnskapsbehovet grunnet teknologiske fremskritt, er globale endringskrefter som har ført til fornyelse av undervisningsplanene både i Finland og i utlandet. Innflytelsen synes både i lærernes arbeid og i læringsmiljøene på mange måter.

For å ligge foran i utviklingen og følge endringer i læringsmiljøene, har Martela gjennomført årlige spørreundersøkelser på Educa-messen siden 2012. I spørreundersøkelsen har svarpersonene blitt vist illustrasjoner av læringsmiljøer og spurt om hvilket av dem de foretrekker å arbeide eller studere i, hvilke rom som inspirerer mest og hvilke løsninger som best støtter læring.

”Resultatene av undersøkelsene viser hvordan undervisnings- og læringsprosessen har fornyet seg ut ifra et romperspektiv. Klasserom fylt med pulter har holdt stand helt til disse dager, men i det siste tiåret har det vært seriøse forsøk på å finne alternativer. Det er klart at når undervisningsplanene endres, så kan ikke klasserommene være de samme”, sier rektor og forsker Marko Kuuskorpi, som har analysert resultatene av undersøkelsen.

 

Mot mer åpne og personlige møter med elevene

Hva som kommer tydelig frem i resultatene av undersøkelsen, er det økende behovet for individualiserte læringsferdigheter og forbedring av sosiale ferdigheter. Resultatene reflekterer overraskende godt arbeidet som er gjort med fornyelsen av undervisningsplanene. Sentrale mål inkluderer blant annet å styrke aktivitetsnivået til elevene, å fokusere på et bredt spekter av ferdigheter og å øke variasjonen og interaksjonen i arbeidet.

Allerede den første spørreundersøkelsen i 2012 ga sterke indikasjoner på at det er behov for alternativer til det tradisjonelle klasserommet med pulter. Dette er et resultat av utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi og et ønske om å utvide læringsmiljøene. Det blir mer og mer diskusjon om forskjellige romløsninger og om bruk av vestibyler og skolegårder som læringsmiljøer.

I de årlige spørreundersøkelsene etter 2012 har sentrale temaer inkludert tilpasningsevne, fleksibilitet og aktivitetsnivået til og interaksjonen mellom elevene. I stedet for et klasserom som er fokusert på læreren, er fleksible møbleringsløsninger som muliggjør brukerfokusert tilpasning blitt utgangspunktet i planleggingen. I 2014, da svarpersonene ble vist tre forskjellige romløsninger, sa så mange som halvparten av dem at de ble mest inspirert av løsningen med flere forskjellige grupper av møbler i samme rom.

Ny fleksibilitet med allsidige læringsområder

Med fornyelsen av undervisningsplanen i midten av dette tiåret ble elevenes aktivitetsnivå og læringsferdigheter gitt hovedfokus i skolearbeidet. Educa-spørreundersøkelsene fokuserte også på hvordan rommene fremmer interaksjon. Folk begynte å tenke på skolen mer som en helhet hvor de forskjellige rommene har sin egen rolle i å fremme en kultur med mer tverrfaglig læring. Tilpasningsdyktige romløsninger som gjør det mulig å undervise flere grupper samtidig ble favoritter.

I 2017 ble debatten om læringsmiljøet inspirert av læringsområder som består av flere romenheter. Disse rommene har forskjellig størrelse, er møblert og utstyrt forskjellig, og de tilbyr et naturlig utgangspunkt for undervisningsgrupper uavhengig av størrelse. Oppfatningene til fagfolk innen undervisning understreket støtte til undervisningsmetoder som fokuserer på interaksjon mellom elevene.

På den siste Educa-messen i 2018 fokuserte spørreundersøkelsen på de besøkendes oppfatning av hvordan åpne læringsområder burde være. Et læringsmiljø bestående av mobile arbeidsstasjoner og sitteplasser som enkelt kan tilpasses både store og små grupper ble ansett å støtte læring best.

”Det er en endring på gang i skolene mot en mer teamorientert kultur som favoriserer fellesundervisning. Forskjellige møbleringsløsninger er en faktor som åpner opp muligheter i dette utviklingsarbeidet. Vi må tørre å fornye eksisterende rom og bygge nye læringsmiljøer uten fordommer”, oppsummerer Marko Kuuskorpi.

 

2012 resultat

         a 10%

b 59%

c 31%

     

 

2018 resultat

         a 34,2%

b 39,2%

c 26,6%

 

Sentrale temaer i svarene på Educa-spørreundersøkelsene i 2012-2018

2012 - utvidelse fra klasser med pulter til vestibyler, skolegårder og nye typer rom

2013 - planlegging av plassløsninger på læringsprosessens vilkår

2014 - fremming av studentenes aktivitetsnivå og interaksjon

2015 - komplette læringsrom bestående av flere forskjellige rom og interaksjon

2016 - systematiske løsninger hvor rommene støtter en kultur med tverrfaglig læring

2017 - mer omfattende læringsområder bestående av separate rom som er egnet til fellesundervisning

2018 - fleksibilitet og tilpasningsevne som støtter arbeidet både i små og store grupper

 

Les mer om inspirerende skolemiljøer

Hvis du ønsker å høre mer, ta kontakt med os


 

Share this page