Country

Kontinuerlig optimalisering av arbeidsmiljøet

Blog: Eerikki Mikkola, Offering Manager, Martela

Å spå hvordan arbeidet blir i fremtiden er en ekstremt utfordrende oppgave. Dagens raske endringer gjenspeiles tydelig i arbeidsmiljøforskningen, som gir få tydelige svar om kursen i fremtiden, unntatt å spå fortsatte og stadig raskere endringer.

Dagens aktivitetsbaserte arbeidsmiljøer er radikalt forskjellige fra åpne kontorlandskap som var populære for noen år siden, for ikke å snakke om kontorlabyrintene i sin tid. Det er enkelt å se de endringer som er gjort, men hvem kunne forutsett disse trendene?

Kontorlokaler er tradisjonelt planlagt for å brukes i lang tid, kanskje fem til sju år, og til og med lenger. Å fastsette spesifikasjonene for et kontor i dag for en periode på bare fire år, vil bety at vi må arbeide under disse forutsetningene i 2022. La oss være ærlige her og innrømme at vi bare kan gjette hvordan vårt arbeid vil være da.

Når det er for vanskelig å lage prognoser, er det best å ikke gjøre det. Revurder modellen istedet: slutt å tenke på kontordesign og renovering som prosjekter og gjør dem om til en kontinuerlig prosess.

 

 

Dersom arbeidsmiljøer kan anskaffes som en tjeneste, hvorfor skulle noen lenger kjøpe kontormøbler?

Vi kan glemme forsøk på å forutsi fremtiden og heller fokusere på arbeidsplasser som er helt riktige akkurat nå. Senere, når ting endrer seg og behovene utvikler seg, kan endringene utføres fleksibelt som en del av tjenesten.

Totalpakken Arbeidsplass som en tjeneste kan inkludere flere moduler som planlegging av arbeidsmiljøet, kontormøblement, metriske og analytiske systemer, endringer etter behov og workshopper med grupper av ledere og ansatte for å forstå og utvikle arbeidskulturen. Valgfrie tjenestenivåer vil svare til forskjellige typer behov, og prissettingen kan baseres på tid og antall ansatte eller ellers basert på verdi.

En nøkkelfaktor til suksess er evnen til kontinuerlig å analysere f.eks. utnyttelsesgrader og brukererfaringer: hvordan brukes forskjellige rom i arbeidsmiljøet, hvor ofte er de reservert og hva synes de ansatte om dem. Datadrevne endringer sikrer at de ansatte alltid har tilgang til den type rom de verdsetter mest.

 

 

Kontinuerlig optimalisering av arbeidsmiljøet er basert på å finne og løse problemer – både store og små – som har størst innflytelse på trivselen og produktiviteten i arbeidet.

 

Det er viktig å merke seg at optimalisering av arbeidsplassen ikke nødvendigvis betyr nye kontormøbler: endringen med den største innflytelsen kan like godt være en liten modifikasjon av grunnplanen til kontoret uten nye stoler og bord. Dersom noen møbler skulle være overflødige, kan de fleksibelt gjenvinnes i tråd med vårt tankesett Waste Nothing.

Så snart vi lærer å bruke arbeidsmiljøer som verktøy for moderne involverende lederskap, er evnen til å gjøre raske endringer en nødvendighet. Takket være en tjenestemodell er fornyelser av arbeidsplassen ikke lenger massive og tidkrevende prosjekter: alt dreier seg om datadreven ledelse, forståelse av organisasjonens behov og gjennomføring av små oppdateringer underveis.

Med modellen Arbeidsplass som en tjeneste er arbeidsmiljøene på sitt beste hele tiden, og ikke bare umiddelbart etter renoveringer.
 

Flere interessante artikler

Hvordan kan arbeidsproduktiviteten forbedres?
Arbeidsmiljø som et styringsverktøy
Arbeidsplass som en tjeneste
 

Hvis du ønsker å høre mer, ta kontakt med os

Share this page