Country

Les hva våre kunder sier

Vi snakker mye om aktivitetsbaserte kontorer og hvilke fordeler det har for selskapet og personalt. Vi er eksperter på arbeidsmiljøer og vi lever som vi lærer. Vi skal få høre litt mer om hva våre kunder
tenker om sine arbeidsmiljøer som er blitt skapt gjennom Martela Lifecycle-modellen.

Her er uttdrag fra vår video

"Vekst er mulig når de ansatte har det bra"

For at et arbeidsmiljø skal fungere bra, er det viktig at det er tilpasset til brukerne. Perttu Kulmala, driftsleder ved Solteq Oyj, som understreker at en velfungerende arbeidsplass skaper trivsel og påvirker selskapets drift.

"Når vi som ansatte er fornøyde vil våre kunder merke det. Vekst er først mulig når de ansatte føler seg bra".

 

”Tids- og kostnadseffektivitet”

Et velfungerende arbeidsmiljø er viktig for å styre selskapets ressurser til de riktige aktivitetene. Det betyr ikke minst å gjøre besparelser. "Den største fordelen var effektivitet, målt både i tid og penger,"
oppsummerer Nathalia Siivola, administrativ leder ved Enfo Oyj.
"Vi har hatt gleden av å jobbe med de samme designerne over en lengre tidsperiode. Samarbeidet fungerer godt når det er basert på erfaring.

”For en gangs skyld har man tatt hensyn til helheten!”

De beste tegnene på at transformasjonen av arbeidsmiljøet har vært vellykket er de ansattes kommentarer. Ifølge Kimmo Laukkanen, VD på Mercantile Oy, kom de ansatte med ros: ". For en gangs skyld er det tatt hensyn til helheten".

De ansatte har vært aktivt involvert i vårt samarbeide med Martela.

"Martela arrangerte to seminarer der de ansatte ble fortalt om mulighetene ved et aktivitetbasert kontor. Etter seminarene utførte Martela en spørreundersøkelse som de ansatte mer enn gjerne svarte på, "sier Laukkanen.

"Hjemmekoselig og innbydende atmosfære"

"Vi ønsket at våre lokaler skulle øke effektiviteten og trivselen på jobben og samtidig være hjemmekoselig og innbydende", sier Anni Järviaho, HR-sjef i 3 Step IT Oy.

 

"Neste morgen sto alle våre saker og ventet på oss ved de nye arbeidsstasjonene".

Martela tar også hånd om det praktiske i endringsprosessen. Dette inkluderer interiørdesign av lokalene og gjenvinning av møbler som ikke lenger er nødvendige.

"I praksis ble flyttingen planlagt slik at vi pakket våre personlige eiendeler i esker, og neste morgen kom vi til nye arbeidsstasjoner der alt var klart", sier Nathalia Siivola.

"Vi ønsker å sikrestille at de møblene vi ikke benytter blir gjenvunnet"


En gjennvinnigstjeneste for uønskede møbler forsterker at budskapet selskapene ønsker å formidle også er kostnadseffektivt .
"Vi ønsker å integrere miljø i alt vi gjør. Vi vurderer å kjøpe brukte møbler og ønsker å sikre at møblene vi ikke benytter gjenvinnes riktig, "sier Siivola.
 

"Det er bundet store verdier i møbler"

Bedrifter og arbeidsmetoder endrer seg hele tiden, og arbeidsmiljøet må tilpasses disse endringene. Solteq og Enfo valgte begge å leie sine møbler fra Martela, noe som betyr at de nå kan være mer fleksible med tanke på endringer.

"Det ville kostet oss mye penger hvis vi skulle eie alle våre møbler", sier Nathalia Siivola.

"Vi trenger ikke føle oss forpliktet til å ha de samme møblene i ti år, vi ønsker å gjøre endringer når behovet faktisk oppstår," sier Perttu Kulmala.

Se flere referenser

Share this page