Country

Martela lanserer Martela Dynamic for fremtidens kontor

Martela introduserer neste generasjon Martela Dynamic, utviklet for å legge til rette for fleksible arbeidsplasser tilpasset morgendagens mobile og hybride medarbeidere.

De nye Martela Dynamic tjenestene benytter teknologien i smarttelefoner og smartkortløsninger til å reservere skap, arbeidsstasjoner og møterom. Informasjon om behov og utnyttelsesgrad i sanntid gjør det enkelt for medarbeidere å finne og bestille ledig plass raskt i henhold til de oppgavene de jobber med til enhver tid. Med denne teknologien kan ansatte også velge å dele sin plassering med kolleger. De nye Martela Dynamic-tjenestene prøves ut ved Martelas hovedkontor i Helsingfors, fra juni 2017.

Med nye Martela Dynamic kan de ansatte fritt velge hvor i lokalet de ønsker å oppholde seg ut fra sin arbeidsoppgave og situasjon, samt bytte plassering og arbeidsmiljø så ofte de ønsker. Aktivitetsbaserte arbeidsområder med god design støtter både individuelt arbeid, konfidensielle samtaler, samarbeidsprosjekter og spontane møter. Fremtidsrettet design skapes vanligvis i miljøer som involverer eksperter fra flere felt som sammen skaper nye muligheter og verdi for bedrifter og deres ansatte.

Analysedata muliggjør kontinuerlig optimalisering av arbeidsmiljøet

Martela Dynamic er utviklet for effektiv innsamlet data om brukermønstre kombinert med behovsanalyser for å støtte kontinuerlig optimalisering av arbeidsplassen. Dette gjør vi ved å måle utnyttelsesgrad med digitale sensorer om faktisk utnyttelse, og kombinere dette med anonymiserte brukerundersøkelser som måler medarbeidertilfredshet. Dette gir oss nyttig informasjon om hvordan man kan utnytte ledige rom og arealer og oppnå størst mulig utnyttelse av de mest populære stedene.

"Endrede arbeidsvaner krever at bedrifter tilpasser sine arbeidsplasser raskere og mer fleksibelt enn tidligere," sier Tytti Ruponen, Offering Manager hos Martela. "Bedrifter ser vanligvis arbeidsplasser som en av sine største investeringer, noe som fører til en sterk etterspørsel etter nye digitale løsninger for å optimalisere design og bruk av kontorer. Intelligente bygg- og kontorteknologier er viktige skritt på veien mot en ny servicemodell som ser arbeidsplasser som tjenester som er i konstant utvikling."

Lydisolerte telefonbokser reduserte bruken av møterommene

En av de mest utfordrende oppgavene med tanke på arbeidsplassdesign er å planlegge et optimalt antall møterom. For få møterom fører til flaskehalser, mens for mange genererer unødvendige kostnader. Sanntidsovervåking av bruken legger til rette for datadrevet optimalisering. Et eksempel på interessante funn er at en overraskende stor andel møterom brukes av bare én person. Ved å tilby lydisolerte telefonbokser reduseres belegget på møterommene, og gir mulighet for og samtidig redusere antall møterom.

Fordeler med avansert kontorteknologi inkluderer enklere styring av ressurser og tilgangsrettigheter. Ved å bytte ut fysiske nøkler med smartkort og smarttelefoner, kan man legge til rette for at man enkelt kan tilby eller kansellere tilgangsrettigheter, noe som verdsettes av medarbeidere, konsulenter og andre kontorgjester. Det å kunne arbeide effektivt på andre ulike lokasjoner, i tillegg til hjemmekontor, forbedrer i stor grad de tjenestene som tilbys de ansatte.

 

Martela presenterer oppbevaringsskap styrt av smarttelefoner til kontorer og offentlige lokaler
For ytterligere informasjon:

Les mer om Smart Workplace by Martela

Les vår engelske blogg og siste nyheter.

Merete Vollan, Sales Director, Norway
+47 95 26 64 62
merete.vollan@martela.com

Tytti Ruponen, Offering Manager, Martela Oyj
+358 50 394 8606
tytti.ruponen@martela.com

Panu Muhonen, Offering Director, Martela Oyj
+358 50 041 2068
panu.muhonen@martela.com

 

Share this page