Country

Martelas Responsibility Report for 2016 er publisert

Martela har publisert CSR-rapporten (rapport over bedriftens sosiale ansvar) for 2016. Martelas bedriftsansvar utkrystalliseres i administreringen av kontorlokaler i samsvar med Martela Lifecycle®-modellen. 

”Martela Lifecycle®-modellen forbedrer samtidig de ansattes effektivitet og trivsel i arbeidet og gir innsparinger i husleien og energikostnadene. En ressurssmart plassutnyttelse muligjør på sin side ansvarlig virksomhet hos våre kunder”, forteller administrerende direktør Matti Rantaniemi i Martela Oyj. 

Martela Lifecycle® følger prinsippene til kretsløpsøkonomien.  

”Møbler som ikke egner seg på kundens kontor, men som er fullt brukbare, kan settes i stand og en ny bruker for disse kan finnes gjennom Martela Outlet. På den måten unngår våre kunder unødvendig møbelavfall. Kontorlokalene planlegges for et langt liv, hvilket gir innsparinger for våre kunder. Takket være vedlikeholdstjenestene kan livssyklusen til kontoret forlenges og optimaliseres for å møte våre kunders skiftende behov.” 

 

Martela oppdaterte sin strategi høsten 2016. Martelas nye misjon, ”Better working”, og visjon, ”People centric workplaces”, fastsetter bedriftens strategiske retning. 

”I dagens ekspertarbeid har de ansatte enda større ansvar for å utføre resulotatorientert arbeid og ledernes primære rolle er å instruere og støtte dem”, forteller Rantaniemi.

Tilfredsheten blant egne ansatte har en viktig rolle i Martelas ansvarlige virksomhet. De oppnådde resultatene synes i utviklingen av egne lokaler i samsvar med Martela Lifecycle®–modellen.

”Av de ansatte ved Martela anser 30 prosent at de trives bedre i arbeidet og 50 prosent anser at de har blitt mer effektive siden 2015.”

Listen legges høyt også i fortsettelsen. I begynnelsen av 2016 tok Martela i bruk PeoplePower®-modellen for å overvåke de ansattes tilfredshet. 

”Vårt mål er innen 2020 å oppnå høyeste AAA-nivå ved målingen av tilfredshet”, oppsummerer Rantaniemi.

Les Responsibility Report for Martela 2016 her!

Les mer om Martela og ansvar her
 

 

Share this page