Country

Viktig for akustikken – Intervju av Valtteri Hongisto

I Norden har det ikke eksistert noen bestemmelser om romakustikk i kontorer, men i begynnelsen av inneværende år kom det en endring av dette for Finland sin del. I følge forskriften fra Miljöministeriet må lydisoleringen i kontorlokaler planlegges og gjennomføres slik at det oppnås et lydmiljø som er tilstrekkelig bra for virksomheten som drives. Årsaken til endringen i normene er at finske forskningsdata viser at romakustikken påvirker velværen og arbeidseffektiviteten. Valtteri Hongisto, leder for forskningsgruppen for innemiljø, holdt foredrag om akustikk for de ansatte i Martela og tok seg også tid til et kort intervju med oss.


Hva endres med forskriften og hva er den konkrete effekten med tanke på interiørdesign og møblering?

Den nye forskriften berører bygningsfasen, men den øker også oppmerksomheten på generelt plan for å forbedre akustikken. Med møbler er det imidlertid mulig å forbedre akustikken i svært stor grad - den kombinerte effekten er viktig.


Hvorfor er det viktig å ta hensyn til akustikken?

Kontorstøy øker stresshormonnivået og reduserer arbeidseffektiviteten. Støy reduserer produktiviteten med opptil 10 % (Indoor Air. Hongisto 2005). Rutinearbeidet lider nødvendigvis ikke, men støy forårsaker likevel belastning og øker stresshormonnivået (Journal of Applied Psychology. Evans & Johnson 2000). I arbeid som krever konsentrasjon synker arbeidseffektiviteten og graden av tilstedeværelse. Det er likevel stor individuell forskjell på hvordan mennesker reagerer på støy: enkelte er i stand til å stenge støyen ute, mens andre ikke klarer det. Mange lytter til musikk under arbeidsdagen, men musikk med sang har vist seg å være en like viktig forstyrrende faktor som tale – men her er det også individuelle forskjeller.


Påvirker akustikken atferden til individene på arbeidsplassen?

Det er neppe forsket på hvordan den lokale akustikken eller det lokale støynivået påvirker mobiliteten eller bytte av arbeidsstasjoner, og det kunne sikkert være et relevant forskningstema.


Hva er de viktigste midler for å skape gode akustiske forhold?

I planleggingsfasen er det viktig å ta hensyn til akustikkens betydning og ta den med som en del av endringen. Dersom det dreier seg om sanering, er det lurt å starte med en evaluering av de nåværende forholdene. Deretter settes det et mål for akustikken og de nødvendige endringene planlegges for å nå målet. I nybygg er det alltid enklere å oppnå et godt resultat, fordi kravene akustikken setter for eksempel til himlingen kan tas i betraktning som en helhet.


Med hvilke produkter kan akustikken påvirkes mest?

Forskjellige måter å løse akustikken i kontorbygninger på er bl.a. å plassere absorberende materiale i tak og vegger, høye skjermer som absorberer lyd, lydmaskeringssystemer, tekstilmatter samt lydisolerte rom hvor man kan trekke seg tilbake og telefonbokser. Egne spilleregler for kontoret forbedrer også for sin del betydelig funksjonaliteten til den nye arbeidsplassen.


Hvordan arbeider du selv og hvilke lydforhold er det der?

Om morgenen skriver jeg 2,5 timer om forskningsarbeid i arbeidsrommet, og da er døren til rommet stengt og akustikken løst med døren. Etter det beveger jeg meg mer fritt på arbeidsplassen og kravene til stillhet forsvinner.


Spørsmål knyttet til romakustikk presiseres i guiden til miljöministeriet, som publiseres innen september 2018.

Share this page