Country

Lukka, Reetta

Interiørdesigner

Helsingfors i Finland

Reetta blir inspirert i sitt arbeid av muligheten til å være en visuell tolk mellom brukere og løsninger for lokaler. Hun er spesielt interessert i seminarer og andre metoder som oppmuntrer til deltakelse. Den emosjonelle tilnærmingen hennes er karakteristisk. «Jeg føler at jeg har lyktes når fasilitetene letter arbeidet og samtidig er inspirerende.» Hun spesialiserer seg på å utforme læringsmiljøer. Hun ble uteksaminert som stoffdesigner, og har også en håndverksgrad i trearbeid. «Materialenes følelse og farger, i tillegg til stemningen de skaper, er viktig for meg.»