Country

Offering Manager, Service Design Management

Martela, Helsingfors

"De beste arbeidsplassene er brukervennlige og skapes sammen med brukerne. På samme måte utformes de ulike verdiskapende tjenester for arbeidsplassens livssyklus, inkludert prosessene for å ivareta  kundens brukeropplevelser".

Eerikki Mikkola jobber i "Martela offering team" og er ansvarlig for Service- og Design tjenester. Han er en erfaren Servicedesign-tilrettelegger, der hans arbeidsmetoder åpner for et smidig samarbeide med Kunden, med fokus på rask testing og kontinuerlig utvikling.

Kunden og deres brukeropplevelse er alltid i fokus for Eerikki. Han deltar på interne og eksterne møter hvor kunder har behov for Martelas servicetjenester. Eerikki er på kontinuerlig søken etter ny innovasjon, hvor testing og utvikling av nye metoder er sentralt. En systematisk tilnærming for å komme frem til den beste kundeløsningen er viktig for ham. For å kople av fra hverdagen, setter Eerikki gjerne kursen ut i naturen med en ryggsekk, uten noen konkrete planer.

Eerikki er uteksaminert med en "Master of Business Administration" grad fra Institutt for markedsføring, og har deltatt i tjenestedesign-studier i Aalto PRO.