Country

Planleggingsfasen

Planleggingsfasen

Basert på informasjonen fra Spesifikasjonsfasen, påbegynnes planleggingsfasen. Her gjennomføres møbelinventering, valg av nye møbler, interiørdesign og introduksjon til den nye arbeidsmåten. Martela har fokus på revisjon for gjenbruk og fjerning av gamle møbler. Møblene gjenbrukes, kjøpes, restaureres, doneres eller resirkuleres via Martela Outlet.

Inventarliste
Møbleringsplan
Interiør Design
Martela Dynamic
Produkter og tjenester
Flyttetjenester
Leie av møbler
Gjenvinning av møbler
Lagring av møbler

Med Martela Lifecycle hjelper vi deg med å redusere leiekostnader, forsterke selskapets merkevare, jobbe mer effektivt, tilrettelegge areal i forhold til arbeidsoppgaver, øke trivsel blant de ansatte og samtidig øke produktiviteten.

 

Share this page