Country

DSS

Innovativt hos DSS i Oslo

Teatergata 5 har raskt blitt en snakkis i de norske regjeringsdepartementene. DSS' nye ”høykvarter” er et pilotprosjekt der innovative grep har gjort det mulig å kombinere arealeffektivitet med inspirerende miljøer. Med smarte, kundetilpassede løsninger har arkitekt Charlotte Windel Stang skapt et harmonisk kontor i Oslo sentrum.

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon, DSS, leverer alt fra sikkerhet og lokaler til kommunikasjon, rengjøring og catering til 16 norske departementer.

”Vårt oppdrag er å sørge for at departementsmedarbeiderne skal kunne gjøre jobben på en god måte. Det er også vi som hjelper til nå et departement skal flytte eller renovere sine lokaler”, sier arkitekt Charlotte Windel Stang, som er prosjektleder i DSS. (Større renoverings- og byggeprosjekter utføres av Statsbygg.)

DSS' nybygde lokaler i Teatergata 5 er spesielle på mange måter, og ikke minst er det første gang at DSS får gi seg selv en skikkelig standardheving. I den felles servicebygningen jobber det nesten 160 medarbeidere i sju etasjer. I tillegg til kontorer inneholder lokalene også teknologi- og IT-avdeling, kurs- og konferanserom samt lager. Mange medarbeidere og mange funksjoner skal forenes på en relativt begrenset flate.

”Åpne storkontorer var en forutsetning for at alt skulle få plass. Samtidig hadde medarbeiderne et klart ønske om at hver enkelt skulle ha tilgang til en avskjermet arbeidsplass. Spesialløsninger var ganske enkelt en forutsetning for at vi skulle lykkes. Vi måtte virkelig gå ned på detaljnivå. Målet har vært å skape harmoni i de åpne flatene, til tross for at det var så mye som måtte få plass. Vi ville ha så få forstyrrende momenter som mulig”, sier Charlotte Windel Stang.

En stor del av innredningen – oppbevaring, arbeidsbord og miljømøbler – er levert av Martela i samarbeid med forhandleren Norske Kontormøbler, som nå har byttet navn til Form/Funk. En av de grunnleggende utfordringene var å tilby hver medarbeider oppbevaring og avskjerming, uten at rommet fikk et uryddig preg. Charlotte valgte derfor en Combo-oppbevaring som kunne fungere som begge deler; skapene ble tilpasset etter kabelmatingen. Løsningen er spesialdesignet av Charlotte og er konsentrert til arbeidsøyer rundt omkring i lokalet. Tanken er at de ikke skal være visuelt forstyrrende, men i stedet bli oppfattet som i et system. Combo-skapenes oppbevaringstårn blir en del av installasjonen.

”For å få plass til arbeidsplassene måtte vi begrense oss til arbeidsbord med en bredde på 1,60. Samtidig måtte de tåle en tung last på to til fire bildeskjermer da IT-avdelingen er svært teknologiintensiv.”

Martela tilpasset arbeidsbordet, en Silence-bordplate med Pinta-stativ, både med tanke på størrelse og belastning. Med utgangspunkt i Charlottes design ble det også laget en spesiell utsparing for skjermstativet og det store antallet ledninger. Løsningen sparer bordflate, men er også estetisk tiltalende; den skjuler kablene og bidrar til at bildeskjermene flukter med innsynsvernet. I samråd med en fysioterapeut ble det valgt en lysegrå bordplate for optimal avblending og arbeidsergonomi – en farge som også går igjen i Pinta-bordenes grå stativer. Bordplaten er gjennomfarget i svart, noe som gir en ekstra finesse ved selve utsparingen.

Miljømøblene har også vært svært viktige for sluttresultatet, mener Charlotte.

”Det medarbeiderne eventuelt mener de taper på å arbeide i et åpent kontor, må de oppleve at de får igjen i form av ny funksjonalitet og et miljø som er estetisk tiltalende. Lokalene har derfor en rekke multirom for gruppearbeid, telefonsamtaler og videomøter. Ute i kontoret har vi valgt å benytte oss av PodSofa, som også kan fungere som en plass for spontane arbeidsmøter. Jeg liker designen da den har en dobbel funksjon, både som sitteplass og avskjerming. Den rette ryggen fungerer som en frittstående skjerm, men er mye penere. Smekkert men likevel stabilt. Hver etasje har sin egen signaturfarge, noe som også gjenspeiles i fargevalgene på Pod. Det er en stor fordel at man kan kombinere materialer og farger på de ulike modulene.”

Prosjektet er gjennomført i tett samarbeid med brukerne, som blant annet ble representert av Tor Alvsåker samt Norske Kontormøblers prosjektleder Marianne Strøm Thomassen. Også hun er fornøyd med resultatet.

”Det ble en veldig fin helhet med et rent og finstemt uttrykk.”

Siden DSS flyttet inn i sine nye lokaler har studiebesøkene blitt mange. Andre avdelinger ser Teatergata 5 som en spennende referanse for sine egne prosjekter, og Charlotte Windel Stang gleder seg over interessen.

”Som arkitekt har jeg min visjon, og det er selvsagt aldri morsomt å måtte kompromisse. Derfor er det morsomt med samarbeidspartnere som forstår og deler visjonen og som er beredt til å gjøre sitt ytterste for at den skal bli til virkelighet!”.