Country

Electrolux

ELECTROLUX TAR I BRUK NYE KONSEPTER FOR ET BÆREKRAFTIG KONTOR

Electrolux var en av de aller første til å se fordelene med Framerys fleksible konsept. Det er utplassert et 20-tall mobile stille rom på hovedkontoret i Stockholm – og alle brukes flittig. 

Mobilt stille rom, multimedierom eller telefonhytte … kjært barn har mange navn. Men faktum er at våre smarte produkter fra Framery har funnet sin plass i kontorlandskapet. Electrolux så tidlig fordelene med Framerys fleksible konsept. Det ble utplassert et 20-tall mobile stille rom på hovedkontoret i Stockholm – og alle brukes flittig. 

Hos Electrolux er telefonhyttene plassert i tilknytning til arbeidsplassene i det åpne kontoret, sier Kirsi Niklasson, ansvarlig for gjenvinning hos Martela AB.

”På denne måten kan medarbeidere og konsulenter raskt og enkelt finne et atskilt sted der de kan ta en telefonsamtale eller et videomøte. Det er bare å reise seg fra skrivebordet og gå inn i et Framery-rom.”

Electrolux har valgt Framerys mobile rom med belysning, ventilasjon og LAN-tilkobling. Rommet har selvsagt også et avlastningsbord til å sette fra seg laptopen på, eller som kan brukes som skriveunderlag.

Samarbeidet med Framery er et ledd i Martelas satsing på smarte, funksjonelle og estetisk tiltalende løsninger för aktivitetsbaserte kontorer. For at et arbeidsmiljø skal være inspirerende og stimulerende, må man ha mulighet til å trekke seg unna, fokusere og snakke i telefonen uten fare for å forstyrre eller bli forstyrret. Et kjennetegn ved Framerys produkter er at de fungerer like bra som arbeidsplass som miljømøbler. De harmonerer med den øvrige innredningen og kan kundetilpasses hva angår farge på rammene og avlastningsbordene. Tekstilteppe er standard i alle modeller og kan tilpasses kundens ønsker. Avhengig av hvilken modell man velger kan man også velge tekstil på sitteplassen og på den akustiske filten på bakveggen. Framerys mobile rom kan også tilpasses til kundens varemerke og grafiske profil, ved hjelp av dekaler, osv.

”Noen rom er også plassert i direkte tilknytning til konferanserommene. Perfekt å gå inn i hvis man må ta en samtale under et møte. Og når møtet er over og alle slår på mobilene igjen: da står Framery-rommene der og venter.”

Electrolux viste tidlig interesse for Martelas Lifecycle-konsept. Martela Lifecycle tilbyr tjenester og produkter som hjelper til med å optimalisere arbeidsplassen ved hjelp av innredning. Martela følger bruken av arbeidsplassen i hele livssyklusen i et helhetsperspektiv.

”Vår bærekraftfilosofi omfatter så vel miljø og energiaspekter som produktivitet, ergonomi og – ikke minst – medarbeidernes velbefinnende. Electrolux har ved en rekke anledninger valgt å bruke vår kompetanse innen ressurshusholdning og gjenvinning. Man kan sette vekk hundre overskytende skrivebordsstativer i et møbellager – eller man kan gjøre noe fornuftig med dem. Det gjør Electrolux.”