Country

Enfo Esbo

Enfo
Espoo, Finland
Interior design Maija-Liisa Väre, Martela

Nye tider i Enfo

Da Finlands store IT-konsulentselskap Enfo flyttet virksomheten til Espo, passet man også på å bytte til en aktivitetsbasert arbeidsmåte. Det nye kontoret ble helt og holdent utformet etter behovene til de 200 medarbeiderne. Vi har hatt en helhetsforpliktelse i prosjektet – fra planleggingen til de siste, avgjørende detaljene.

En ny leiekontrakt ble den perfekte starten på Enfos nye arbeidsmiljø. De nye lokalene kunne utformes helt etter Enfos spesifikke behov. Kontoret ligger i Alberga Business Park, som er oppført av NCC og som har perfekte forutsetninger; nå kunne man konsentrere hele virksomheten på en og samme etasje.

Vi tok på oss ansvaret for arbeidsmiljøet og, selvsagt, også for møblene. I helhetsforpliktelsen inngikk så vel planlegging som leveranse og installasjon samt administrering av flyttingen fra de gamle lokalene til de nye. Innen rammene for vårt Lifecycle-tilbud påtok vi oss også å gjenvinne og gjenbruke de gamle møblene på en ressurseffektiv og miljøvennlig måte. Da Enfo ville gå over til en aktivitetsbasert arbeidsmåte, fikk vi kartlagt arbeidsteamenes arbeidsmåter og behov allerede før flyttingen. Basert på dette planla vi det nye kontoret med skreddersydde arbeidsområder for de ulike teamene. Alt iht. Enfos motto ”The Enfo Way” som bygger på en enkel, fleksibel og smart arbeidsmåte. Arbeidet ble utført i tett samarbeid med vår interiørdesigner, og det endelige resultatet var helt i tråd med Enfos ønske – en effektiv og energisk arbeidsplass.

De nye kontorlokalene er delt opp i mindre, åpne kontorer og arbeidsplasser for mobilt arbeid. Her er det også bra med ulike typer konferanse- og møterom, telefonhytter for samtaler og stille rom for den som ønsker det. Selv om de fleste medarbeiderne faktisk har en egen, tildelt arbeidsplass, så kan de jobbe nøyaktig hvor de vil på kontoret. Enfo har valgt å lease møbler og annet tilbehør som støtter det nye arbeidsmiljøet. Leasing- og tilleggstjenester leveres av oss i tråd med vår Lifecycle-modell.

 ”Det aktivitetsbaserte kontoret er et smart konsept fordi endringene skjer i organisasjonen. Senere vil vi ikke trenge å gjøre så store fysiske endringer i lokalene. I stedet kan vi fortløpende gjøre små endringer ut fra bruk og forutsetninger”, sier Nathalie Siivola, som er administrativ sjef i Enfo.

De nye lokalene er utformet for at medarbeiderne skal få mulighet til å fokusere på arbeidet – samtidig som lokalene på en naturlig måte støtter ulike former for samarbeid. Til tross for de store endringene, er medarbeiderne svært fornøyde med den nye arbeidsplassen. Endringene er bra mottatt, og kritikken har nesten utelukkende vært positiv. ”Verden rundt oss er hele tiden i endring, og det er livene våre også. Dette er en svært god måte å være forberedt på”, sier Nathalie Siivola.