Country

Entra Kantine, Posthuset

Oslo, 2017

 
POSTHUSET KANTINE

Posthuset er et næringsbygg i Biskop Gunnerus' gate 14 i Oslo. Huset fungerer blant annet som hovedkontor for Posten Norge. Oppført i 1975, tegnet av arkitekt Rolf Christian Krognes, da Norges høyeste bygning og et landemerke i Oslo. I 2001 kjøpte Entra eiendom Postgirobygget av Posten . I 2003 ble bygget renovert – 7 etasjer ble lagt til og bygningen ble splittet i to tårn, sammenføyd av et smalere midtparti. Det er i dag Oslos nest høyeste og Norges tredje høyeste bygning med en høyde på 112 meter og 26 etasjer.

 

 

 

Den opprinnelige kantinen i Posthuset, bar preg av dårlig akustikk, dunkel belysning og dårlig utnyttede arealer med ensformet innredning. Entra ønsket å oppgradere kantinen, inngangspartiet og resepsjonen for å oppnå et mer tidsmessig uttrykk. Det ble lagt vekt på å skape ulike soner som leietakerne skal kunne benytte til ulike formål hele dagen, som lounge, kafè, barbord, sofagrupper og møterom samt en uformell spillsone, og en mulighet for å kunne ha større arrangementer. Nytt belysningskonsept og variert møbelsortiment delt inn i ulike soner og atmosfærer gjør den nye kantinen til et innbydende sted å være for alle byggets ulike leietakere.  

 

Entra benyttet M&W interiørprosjekt/Kitsune Arkitekter til prosjektet. Martela leverte deler av møbleringen i henhold til rammeavatale med Entra og i samarbeid med M&W interiørprosjekt /Mona Dolmseth.