Country

EVRY

Bærekraften først hos Evry

Bedre interaksjon og kommunikasjon var målet da IT-selskapet EVRY i Stavanger skulle bygge nytt. Nå samles alle medarbeidere og tjenester i én og samme bygning. Kontoret er fleksibelt innredet for aktivitetsbasert arbeid – medarbeiderne velger selv om de vil være alene eller sammen med andre.

EVRY er Norges største, og Nordens nest største, tjenesteselskap innen IT. Hele konsernet har 10 000 medarbeidere, og 350 av dem holder til i EVRYs nybygde kontor i Stavanger. EVRY er det store IT-selskapet med den lokale tilstedeværelsen og innsikt i kundens virksomhet. Ved hjelp av kunnskap, løsninger og teknologi skaper vi nye kundeverdier og bidrar til å utvikle fremtidens informasjonssamfunn. Tidligere holdt vi til på flere ulike adresser i Stavanger. For å forenkle kommunikasjonen og skape synergieffekter bestemte vi oss for å bygge nytt. ”Det er en drøm som har gått i oppfyllelse”, sier Anita Haukali, som jobber ved EVRYs salgsavdeling.

Sterkt miljøfokus

Prosjektet ble startet for to år siden, og våren 2013 var det klart for innflytting. Anita Haukali har sammen med markedssjef Mariann Bore hatt ansvaret for innredning og utforming i samarbeid med selskapets prosjektgruppe. Huset er tegnet av Kap Arkitekter.

”Fordi det handler om så mange arbeidsplasser ville vi være arealeffektive uten å gå på akkord med arbeidsergonomien og personalets velbefinnende. Arkitekten tegnet derfor fra begynnelsen velavveide storkontorer som suppleres med konferanselokaler og cellekontorer.”

Kontoret er planlagt for aktivitetsbasert arbeid og gir også medarbeideren uforstyrrede steder der man kan trekke seg unna for telefonsamtaler eller videokonferanser. Storkontorets soner bygger på faste mål, noe som gjorde at man ikke kunne ta med seg eksisterende skrivebord, som var tanken til å begynne med. I stedet falt valget på nye elektrisk høyderegulerbare arbeidsbord fra Martela, Pinta ES.

EVRY driver et omfattende bærekraftsarbeid og velger av miljøårsaker å beholde eldre møbler så langt det lar seg gjøre.

”De gamle bordene var ganske enkelt for store til å passe inn i rommene, både visuelt og med tanke på antall arbeidsplasser. Men vi er svært fornøyd med valget og synes at bordene er behagelige å arbeide ved og pene å se på. Vi løste også miljøspørsmålet på en god måte da vi fant en aktør som formidler brukte kontormøbler videre. Vi har også valgt å ta med oss en hel del møbler som vi bruker i møterom og i mindre offentlige områder.”

Felles oppbevaring

Storkontoret har også gode oppbevaringsmuligheter gjennom Martelas Comboskap. For fleksibilitetens skyld har man imidlertid valgt å dele på all oppbevaring – medarbeiderne har derfor ingen private skap.

Møblene er levert av Martelas forhandler Magnar Eikeland AS i Stavanger. Selskapet er en av Norges største aktører innen offentlig innredning, med kunder innen offentlig forvaltning og det private næringslivet. Med egne interiørkonsulenter og prosjektledere kan Magnar Eikeland ta et helhetsansvar for prosjektene. Hilde Vikse har hatt ansvaret for EVRY-prosjektet:

”Vi har hatt et svært godt samarbeid med prosjektgruppen og fikk også et godt arbeidsgrunnlag. Arkitekten og interiørarkitekten hadde sammanfattet kundens ønsker godt, og EVRY har dessuten en svært sterk profil som vi kunne gå ut fra. Et godt samarbeid med Martela, både hva angår møbler og logistikk, bidro også til at vi kunne levere gode, ergonomiske og spennende løsninger.”

Hilde velger selv å fremheve de hvite Pinta-bordene som understreker uttrykket i EVRYs lokaler. Sammen med de sterkere fargene som ble valgt til kontorets sosiale soner, skaper de et moderne og innbydende miljø. Og EVRYs Anita Haukali sier seg helt enig:

”Vi er virkelig kjempefornøyde med det nye kontoret. Det er godt tilpasset vår arbeidsmåte, lyst og vakkert. Men først og fremst får vi endelig jobbe sammen med alle kollegene.”