Country

Finnair

Bakgrunn

  • Finnair ønsket å samle hele organisasjonen under samme tak ved det nye kontorkomplekset HOTT ved Helsinki flyplass

  • Finnairs organisasjon var tidligere veldig spredt, og lokalene oppfylte ikke selskapets behov

  • Tanken var at de nye lokalene skulle sammenfalle med selskapets nye designed for you-strategi

  • En viktig faktor var ønsket om å modernisere bedriftskulturen og måten å arbeide på

 

Finnair liker det HOTT

Da oppføringen av kontorkomplekset HOTT var ferdig ved inngangen til 2014, kunne Finnair samle alle avdelingene i organisasjonen under samme tak.
Ved hjelp av Martela begynte Finnair å utnytte fordelene ved et moderne, aktivitetsbasert kontor i den daglige driften.

Finnairs nye visuelle identitet, som ble avduket i 2012, er utformet for å oppfylle selskapets mål om vekst for fremtiden. Tanken var at de nye lokalene skulle oppfylle kundenes behov og forventninger i tråd med selskapets nye designed for you-satsning. Omdannelsen av selskapets image vises som en fornyelse av både logoen, retningslinjene for kabinplass, samt personelluniformene – og nå også lokalene.

Det nye kontorkomplekset HOTT ved Helsinki lufthavn ble designet av Helin & Co Architects, og interiørdesignet ble gjort av arbeidsplass-/hoveddesigner Martta Suurpää.

  • Martela hadde ansvaret for den samlede løsningen for bygningens ca. 1000 arbeidsstasjoner, inkludert utflytting fra de gamle lokalene, nye og aktivitetsbaserte kontormøbler, flytting til nye lokaler, samt resirkulering av de gamle møblene.

  • Martela leverte aktivitetsbaserte kontormøbler fra ca. ti ulike produsenter.

  • Gardiner, belysning, tremøbler og tilbehør ble også levert gjennom Martela.

  • Totalprosjektet omfattet også nye ergonomiske arbeidsstasjoner.


"Førsteinntrykkene for det aktivitetsbaserte kontoret har vært veldig positive. Hele fire av fem ansatte føler at endringene har en positiv innvirkning på jobben de utfører. Det gode resultatet ble mulig fordi prosjektet ble gjennomført på en helhetlig måte, i samarbeid med dyktige fagfolk."

– Kaisa Tuuliainen,
Head of Human Resources Development, Finnair