Country

If

ET NYTT LIV HOS IF

Hvorfor kaste ut møbler man egentlig liker og allerede har investert penger i? Da forsikringsselskapet If skulle pusse opp hovedkontorets auditorium, valgte man å restaurere de eksisterende stolene. En bærekraftig løsning – miljømessig og økonomisk. 

”Men en av de grunnleggende årsakene til at If valgte å beholde de gamle auditoriestolene, som de hadde hatt i mange år, var at de syntes de var så gode å sitte i. Komforten er viktig”, sier Mats Arenander, som er Martelas ekspert på auditorier og som dessuten har en bakgrunn som tapetserer. Kunnskaper som kommer ekstra godt til nytte i sammenhenger der kunden vil utnytte investeringer som allerede er gjort.

”Alle møbler egner seg ikke for restaurering. Man må vurdere, fra gang til gang, hvilke muligheter møblene har til å få et nytt liv.”
For If sto det mellom å investere i helt nye auditoriestoler eller å restaurere de eksisterende. Fordi kunden trivdes så bra med de gamle stolene og fordi miljøaspektene var viktige, bestemte man seg for å restaurere. For å gi kunden et godt beslutningsgrunnlag trakk vi om en prøvestol før prosjektet startet. Totalt dreier deg seg om 199 stoler som har fått ny polstring og nytt trekk. Et fint arbeid som krever dyktige medarbeidere i produksjonen. Sømmene måtte sys med stor presisjon for at resultatet skulle bli pent.

”Det kreves også en god logistikk. I dette tilfellet hadde vi svært korte ledetider. Ordren kom på senhøsten med et ønske om ferdigstilling rundt årsskiftet, noe vi også klarte. Stolene skulle jo ikke bare demonteres og sendes til fabrikken for restaurering. Da de kom tilbake sørget vi også for å montere dem i Ifs auditorium – og det var en utfordring i seg selv. Hver stol måtte tilbake på sin gamle plass da auditoriestoler er individuelt tilpasset for layouten. Det kan faktisk skille mye på bredden mellom stolene. Man måtte dessuten finne de gamle skruehullene under det nylagte teppet. Og selv om det var mye jobb, sparte kunden penger på å restaurere. Vinn-vinn, både for miljøet og økonomien, samtidig som kunden fikk beholde innredningen de likte så godt.”