Country

Martela house

Se filmen om Martela House!

 

Martela House. Vi lever som vi lærer!

Nå har vi gjort om i Martela House – igjen! Det gjelder jo å leve som man lærer. Derfor har vi videreutviklet vår aktivitetsbaserte arbeidsmåte gjennom å benytte oss av vår egen modell, Lifecycle.

For to år siden begynte vi å jobbe aktivitetsbasert på hovedkontoret. Fordi organisasjonen, som alle andre, hele tiden er i utvikling, har det skjedd mye siden den gang. I takt med at vi har endret arbeidsmåte – og syn på arbeid – har Martela House gjennomgått en rekke endringer. Utgangspunktet er, akkurat som før, at arbeidsplassen skal støtte mange ulike typer brukere, og derfor evaluerte vi medarbeidernes aktiviteter og behov.

Vårt utgangspunkt i forbedringsarbeidet har vært Martela Dynamic, som på en enkel og effektiv måte hjelper medarbeiderne til en mer fleksibel og ressurseffektiv arbeidsmåte. I dag foretrekker nesten 60 prosent av medarbeiderne fleksible arbeidsplasser foran faste, tildelte arbeidsplasser.
Med Martela Dynamic kan medarbeiderne danne seg et bilde over tilgjengeligheten allerede når de kommer på jobben. En informasjonsskjerm i entreen gir god oversikt over de ledige arbeidsplassene, og man kan også se hvor kollegaene har valgt å sette seg. Teknologien gjør det også mulig å se hvordan, og hvor ofte, de ulike arbeidsplassene brukes, samtidig som den ”husker” innstillingene som medarbeiderne foretrekker. Det spiller altså ingen rolle hvilken arbeidsplass man velger i Martela House – man føler seg alltid som hjemme. En annen finesse som bidrar til økt komfort hos medarbeiderne, er den innebygde ”treningsappen” i Martela Dynamic. Hvis man har sittet og arbeidet for lenge, varsler arbeidsplassen om dette og oppmuntrer til stående arbeid.

Martela Dynamic fås også i våre oppbevaringsløsninger, som fungerer etter samme prinsipp som arbeidsplassene. Det er bare å velge oppbevaringen som passer best for dagen eller stunden. Vi har også introdusert spesialdesignede kontorvesker som man kan bruke til sine personlige eiendeler i løpet av dagen, meg god plass til laptop og mobil. For å øke funksjonaliteten ytterligere i lokalene har vi innredet enda flere små møterom som er i flittig bruk.

En bedre arbeidsplass

Disse endringene innebærer at Martela House nå er enda bedre tilpasset arbeidslivets utfordringer og medarbeidernes individuelle behov. Hver medarbeider kan velge arbeidsplassen som står best til arbeidsoppgaven, noe som innebærer at hele huset nå er endret til en eneste stor arbeidsflate. Opplegget åpner for større fleksibilitet og mer samarbeid mellom de ulike arbeidsoppgavene. Kommunikasjonen mellom de ulike funksjonene er forbedret, og medarbeiderne opplever at det nå finnes mer arbeidsflate som gjør det mulig å konsentrere seg om arbeidet uten å bli forstyrret. Martela House har blitt en enda triveligere og mer variert arbeidsplass! De totale leie- og vedlikeholdskostnadene er ikke forandret, men den foretningsmessige innvirkningen gjennom økt effektivitet er ventet å oppnå en milion euro årlig.

Fortsatt fokus på forbedringsarbeid

I de kommende årene kommer utnyttelsesgraden av arbeidsplasser og øvrige arbeidssoner, som møterom, "telefonkiosker" og informelle møteplasser, til å måles. Resultatet gir oss et eksakt bilde av hvordan kontorsarealet faktisk utnyttes - og hvordan de kan optimeres ytterligere for å gi medarbeiderne et enda bedre miljø. I og med at målingen skjer i sanntid kan vi raskt agere på nye behov som oppstår.

I følge Martelas medarbeiderundersøkelse i november 2014
89 % opplever at de kan konsentrere seg bedre
72 % opplever at de jobber mer effektivt
68 % opplever at deres trivsel på jobben har økt