Country

NTB

SISTE NYTT HOS NTB

NTB er Norges største nyhetsbyrå og leverer nyheter i form av tekst, bilder, video og grafikk til norske medier. Hovedkontoret ligger i Oslo, og for bare noen år siden flyttet virksomheten inn i nye, skreddersydde lokaler.
 

Når man jobber med nyheter, er man avhengig av god kommunikasjon, korte kontaktveier og mulighet til å holde seg oppdatert til enhver tid. Derfor valgte man en åpen kontorløsning der medarbeiderne raskt kan få hverandres oppmerksomhet og der man kan se nyhetsstrømmen på store skjermer. Det er et miljø med høy puls og der mange yrkeskategorier forenes. Her har man også et stort behov for raskt å kunne ringe opp andre og gjennomføre intervjuer uforstyrret, og derfor måtte man supplere miljøet med funksjonelle løsninger. Det livlige miljøet gjorde at mange valgte å gå inn i kopieringsrommet når de skulle ta en telefon, noe som ikke bare tok unødvendig tid, men som også innebar at man risikerte å gå glipp av et nyhetsinnslag på skjermen.
 

NTB valgte derfor å installere Framery O, som fungerer både som telefonkiosk og stille rom, og som står inntil arbeidsplassene. De stille rommene gir ro og fred i forbindelse med intervjuer og telefonsamtaler, og kan også brukes til lydopptak. Et poeng er også sidene i glass som gir oversikt over kontoret og skjermene. Her kan man prate uforstyrret og samtidig følge med på hva som skjer på kontoret. Gode nyheter, ganske enkelt.