Country

Perhon Proffa

Interiørdesigner Tiina Myller

Det nye Proffa-bygget

Kokkeskolen Perho ble grunnlagt på 1930-tallet og hadde 80-årsjubileum i 2015. Skolen ligger i bydelen Töölö i Helsinki. Den er kjent over hele Finland for å ha utdanning av høy kvalitet, og har 550 matinteresserte studenter.
Den første bygningen på området ble designet av Aarne Ervi, som selv var lærer ved skolen, og ble åpnet i 1957. Perho kokkeskole drives gjennom en stiftelse og eies av Haaga Group.

Plassmangel ved skolens fasiliteter førte til planleggingen av en ekstra skolebygning, etter initiativ fra rektor Marit Nieminen. Den nye bygningen, Perhon Proffa, sto ferdigsommeren 2015. Bygningen ble designet av Jan Söderlund, som er professor i arkitektur, og er dekorert utvendig med frukt- og grønnsaksinspirert kunst av designeren Oiva Toikka. Bygningen har 1500 kvm, fordelt over fire etasjer.

 
Spesifisering av arbeidsplassen

Martela gjennomførte en arbeidsplass-spørreundersøkelse digitalt og via intervjuer av nøkkelpersoner. Studentrepresentanter ble også intervjuet. Analyse og rapport for Spesifisering av arbeidsplassen ble lagt frem for rektoren og den ansvarlige arkitekten, som deretter godkjente igangsetting av areal- og interiørplanleggingen og implementeringsfasen.

Arbeidsmiljøundersøkelsen avdekket avvik ifm studentenes reelle behov og mangler slik det faktisk var, samt at det også fantes for få sittegrupper. Arbeidsplassene til helsesøster, psykolog, kurator, spesialpedagog og studieveiledere, samt et mediesenter og internasjonale tjenester, ble lagt til den nye Proffa-bygningen. Vestibylene i de tre etasjene brukes nå som flerbruksarealer av studenter og ansatte.

En del av staben flyttet til den nye Proffa-bygningen fra Haaga. Martela hadde ansvaret både for å bli kvitt gamle møbler, samt levering og montering av de nye. Vestibylene ble møblert med beatboxer, krakker og små stoler. For å gjøre vestibylene mer komfortable valgte vi også puter til sittemøblene og ulike tepper. 

Områder for studentenes behov

Marit Nieminen er veldig tilfreds med det nye bygget og funksjonaliteten, i tillegg til de allsidige arealene. Staben og studentene ble aktivt involvert i utformingen av det nye bygget. "I denne typen prosjekter er studentenes visjon veldig verdifull. Skolen er mye mer enn tak og vegger. Nå har vi et bærekraftig studiemiljø midt i byen," sier rektor Nieminen.