Country

Pohjolan Voima

Helsinki, 2015

Interiørdesigner Päivi Pentikäinen

Fra tradisjonelt kontor til aktivitetsbasert arbeid

Hele prosjektet ble igangsatt etter et ønske fra daglig leder om å modernisere arbeidsmetodene og få mer interaksjon og åpenhet mellom de ansatte. Målet var et aktivitetsbasert kontor med allsidige arealer for arbeid, møter og konsentrasjon. Romløsningene skulle ta hensyn til ergonomi, image, arkitektur og behovet for mindre møterom. Både ledelsen og de ansatte fikk opplæring i det aktivitetsbaserte kontorkonseptet og fikk løsningene presentert.

Etter orienteringen ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse og organisert en arbeidsgruppe. Deretter ble det utarbeidet en detaljert arealplan

Sluttresultatet ble detaljerte og brukersentrerte arealer som tilrettelegger for interaksjon og åpenhet, og et godt arbeidsmiljø tilpasset fremtidige behov.

Tjenester som ble brukt

Endringene ble utarbeidet med Martela Lifecycle-modellen:

Spesifikasjon

Arbeidsplasspesifikasjon (inkludert orientering mot aktivitetsbasert kontor, arbeidsmiljøundersøkelse og intervjuer med nøkkelpersoner)

Planlegging

Inventarliste

Interiørdesign

Implementering

Flyttetjenester

Levering og montering

Møbelgjenvinning