Country

Psykiatrins Hus

Innredning i harmoni

Å tegne innredning til psykiatrien setter arkitektyrket på prøve. I februar åpnet Psykiatrins Hus i Uppsala dørene for pasienter og medarbeidere. Den innvendige utformingen er det Indicum som har stått for, som i tett samarbeid med kunden har balansert estetikk og funksjon.

Psykiatrins Hus er et ganske unikt prosjekt der Uppland fylke har skapt et sentrum for åpen og lukket psykiatrisk omsorg. Psykiatriomsorgen i Uppsala har satt seg mål om å tilby Europas beste psykiatri, og den nye bygningen på 33 000 kvadratmeter er en av grunnforutsetningene. Bygningen ligger i direkte tilknytning til Akademiska sjukhuset og skal bidra til en enda bedre omsorg samt økt integrering av forskning og undervisning. Her er det plass for 500 medarbeidere og 1100 pasienter – og innflyttingen skjedde så nylig som i februar 2013.

Omsorg og administrasjon

Innredningen er tegnet av Indicum, som er et av Uppsala-regionens største interiørarkitektkontorer. Indicum har fem medarbeidere og påtar seg helhetsoppdrag med planlegging og utforming av det innvendige miljøet, programskriving, innredningsprosjektering, fargesetting, belysning og innkjøp av innredning.

– Indicums oppdrag har omfattet hele bygningen med unntak av de offentlige delene, sier Kristin Östberg, som er interiørarkitekt og adm. dir.
Dette innebærer at man har hatt ansvaret for omsorgsdelen og den administrative delen med tilhørende kontorer og personalrom. Prosjektet har vært en stimulerende utfordring.K

- Koblingen til selve miljøopplevelsen blir så sterk innen psykiatrien. Der vi til vanlig arbeider med estetikk og varemerke, blir denne innredningen også omsorgsrelatert. Enkelt miljøer bør være stimulerende, mens andre skal ha en beroligende effekt på pasienten, sier Kristin Östberg.

– Kravene varierer svært mye alt etter hvilken psykiatrisk avdeling det er snakk om. Ved omsorg av utagerende og i enkelte tilfeller voldsomme personer, må ikke møblene være tunge slik at de kan brukes til å skade seg selv eller andre. De må heller ikke oppmuntre til voldshandlinger gjennom sin form. Men samtidig må de være stabile og slitesterke. På en avdeling for behandling av spiseforstyrrelser kreves det myke stoppmøbler som er varme og gode å sitte på. Hver avdeling blir som et lite prosjekt i seg selv.

Lyddempende oppbevaring

I kontorene preges løsningene av kundetilpasset oppbevaring og arbeidsbord fra Martela samt akustikkskjermer fra Abstracta. De fleste medarbeiderne flytter fra cellekontor til arbeidsplasser i åpne kontorer. Derfor har tiden før flyttingen vært preget av uro, noe Indicum har tatt på største alvor.

– Vi har hatt et ekstremt fokus på lydmiljøet. Målet har vært at en medarbeider skal kunne sitte og snakke i telefonen uten at personen i den andre enden hører at det oppholder seg andre i rommet, sier Kristin Östberg.

Dette har vi oppnådd ved hjelp av oppbevaringsløsninger og lydabsorberende skjermer som er høyere enn standard. Oppbevaringsløsningene, som er en kundetilpasset fusjon mellom Martelas Combo og Big, har man valgt å ha åpne i så stor grad som mulig. Dette for at permer og annen dokumentasjon skal hjelpe til med å absorbere lyden. Men man har selvsagt også låsbare dører for oppbevaring av sensitiv informasjon og personlige opplysninger. Oppbevaringen er laget i eikefinér, som gir innredningen en varm tone, med grålakkerte dører. Pinta arbeidsbord med plate i eik og grålakkert stativ følger opp temaet.

4 aksentfarger, 12 nyanser

Den nøytrale fargeskalaen på arbeidsmøblene forklares av de fire aksentfargene som Indicum har valgt å arbeide med.

– Det er en bygning med få aksentfarger og liten variasjon i fargesettingen. Derfor jobber vi med fire aksentfarger som veksler mellom de ulike lokalene. Alle fargene går igjen i alle etasjene og følger ikke noe forventet system, noe som gjør at det blir variasjon i opplevelsen, sier Kristin Östberg.

– Aksentfargene går blant annet igjen på de lydabsorberende kontorskjermene, som har et mønster basert på Lisa Gerdins kunstverk ”Luft, Tegel”. Kunstverket er plastfilm på glass og finnes i bygningen. Så fort vi så mønsteret visste vi at vi ville ha det på skjermene. Skjermene finnes i tre nyanser av hver aksentfarge. Et ”grønt” kontor har altså skjermer i tre ulike nyanser, noe som skaper mer personlige rom i det åpne kontoret. Som medarbeider trenger man ikke føle at alle arbeidsplassene ser like ut. Man finner i stedet ”sin” skjerm.

– Før ferdigstillingen gjorde man en prøvemøblering, og dette var vinnerforslaget. Vår kunde har vært svært engasjert, og vi håper at alle vil føle seg komfortable med den nye måten å jobbe på. Ennå er det litt for tidlig å gjøre en evaluering, men vi har fått signaler om at innredningen på omsorgsavdelingene har hatt en positiv innvirkning.

Fleksibel og effektiv logistikk

Arbeidsplassmøblene er levert av Mats Genym ved Input Interiör i Uppsala. Internt er prosjektet koordinert av Martelas selger Charlotte Håkansson, som liker den gode balansen mellom form og funksjon.

– For vår del har det også handlet mye om logistikk. Det har vært et komplekst prosjekt med ekstremt knappe tidsfrister, noe som har stilt store krav til fleksibilitet. Vi har blant annet levert møblene i en knock down-løsning som ble montert på stedet, sier Charlotte, som har erfaring med lignende prosjekter. I 2012 leverte Martela møbler til Rättspsykiatriska i Stockholm.

– Da var det standardprodukter som ble valgt ut, da disse tilfredsstiller psykiatriens svært strenge krav til sikkerhet og kvalitet. Det sier en hel del om bredden i Martelas sortiment.