Country

PwC

Aktivitetsbasert fullt ut.
Martela Dynamic hos PwC i Bergen.

I PwCs nye kontorer i Bergen jobber man aktivitetsbasert fullt ut. Martelas dynamiske løsninger for oppbevaring og arbeidsplasser gir optimal tilgjengelighet, og støtter medarbeiderne i det daglige arbeidet.

"For vår virksomhet er løsningen perfekt. Målet er at den skal bidra til økt læring, samarbeid, innovasjon og effektivitet" sier Geir Inge Lunde, som er regionsleder.

PwC i Bergen flytter omtrent hvert tiende år. Høsten 2014 var det på tide igjen da selskapet flyttet inn i nybygde og nyinnredede kontorlokaler.”

Det er en bevisst strategi fra vår side. Å flytte innebærer at man rister av seg det gamle og starter en fornyelsesprosess. Vi tvinges til å tenke i nye baner – og det er en viktig del av vår bedriftskultur og vårt varemerke. Vi har 200 medarbeidere, og gjennomsnittsalderen er lav – rundt 35 år. Det at vi er innovative og ligger i forkant er noe medarbeiderne setter pris på”, sier Geir Inge Lunde.

”De ti siste årene har vi også videreutviklet virksomheten. PwC er ikke bare revisjon, vi jobber også med skatterådgivning og annen rådgivning samt rene bokføringstjenester. Den teknologiske utviklingen har også tatt oss et skritt nærmere det papirløse kontoret. Alt dette gjorde at vi ønsket fornyelse.”

Valget falt på en aktivitetsbasert arbeidsmåte. Kontoret, som er tegnet av Rambøll Arkitekter, er innredet med Martelas dynamiske oppbevarings- og arbeidsplassløsninger som gir medarbeiderne tilgang til oppbevaring og arbeidsplasser hvor de enn befinner seg i bygningen. Strategisk plasserte monitorer gjør det lett å få oversikt. Alt medarbeideren trenger å gjøre, er å dra ID-kortet, som også er knyttet opp mot inngang, parkering, skrivere og andre nødvendige funksjoner.

Systemet slår seg også automatisk av når medarbeideren sjekker ut fra sin midlertidige arbeidsplass, noe som tilfredsstiller PwCs strenge krav til konfidensialitet. Det er færre arbeidsplasser enn det er medarbeidere, men systemet sikrer at det alltid er plass for alle. Prosjektering, leveranse og installasjon er gjort i samarbeid mellom Martela og forhandlerne Bergen Kontorsenter og Rom for design – med Tor Helge Lunde Sørensen, Rolf Mikkelsen og Per Ivar Andreassen i spissen. Geir Inge Lunde sier at både installasjon og opplæring har gått på skinner, og han er svært fornøyd med funksjonaliteten.

”Martelas løsninger tiltalte oss da vi ville ha lokaler som var tilpasset våre arbeidsprosesser. Virksomheter må altfor ofte tilpasse seg til lokalene! Våre medarbeidere tilbringer halvparten av tiden ute hos kundene. Virksomheten er også svært prosjektorientert, med mange ulike grupper og et stort antall møter. Vi ville ha en dynamisk og fleksibel løsning med et åpent kontor, mange møterom og fri arbeidsplasstildeling med såkalt ”clean desk”. Vi har mange unge medarbeidere som ønsker å utvikle seg raskt. På denne måten stimulerer vi kommunikasjonen, bygger teamfølelsen og innovasjonsånden.”

Arbeidsplassene er elektrisk høyderegulerbare. Ved å koble den til en smarttelefon med tilhørende app kan hver bruker ta med seg sine personlige innstillinger. Appen har en innebygd aktivitetsfunksjon, en personlig trener som oppmuntrer til stående arbeid.

”Martelas løsninger gir bedre mobilitet. Vi bytter arbeidsplass oftere og står mer oppreist når vi jobber. Vi ser det som en vei til bedre helse for medarbeiderne”, sier Geir, som imidlertid understreker at man har tenkt nøye gjennom valget.

”Det er en utfordring med det åpne kontoret, og det handler selvsagt om de forstyrrende momentene. Med Silence-teknologi i skrivebordene og gjennomtenkte materialvalg har vi klart å redusere disse til et minimum. Jeg sier ikke at aktivitetsbasert arbeid passer på alle arbeidsplasser. Men vi i PwC er svært entusiastiske. Denne løsningen er perfekt for vår virksomhet.”